Łomża, 15.04.2019

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Staż zawodowy – nauka w praktyce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży.

Czytaj więcej: Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Staż zawodowy - nauka w praktyce"

 

 

Projekt „Staż zawodowy - nauka w praktyce” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0158/17-00 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:
Podniesienie kompetencji zawodowych 54 uczniów/uczennic Technikum oraz doskonalenie zawodowe 4 nauczycielek z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łomży.

Główne realizowane zadania to:
Projekt zakłada realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla 54 uczniów Technikum w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego (27 uczniów - lipiec 2019, 27 uczniów - lipiec/sierpień 2020) oraz realizację staży dla 4 nauczycielek kształcenia zawodowego (2020 roku) z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łomży.

Czytaj więcej: Projekt „Staż zawodowy - nauka w praktyce”

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: