Technik budowy dróg samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogownictwa może organizować, wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz z budową i eksploatacją obiektów inżynierskich, a także może wykonywać prace związaniem z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, z wytwarzaniem materiałów i elementów do budowy dróg oraz obiektów inżynierskich, z zarządzaniem drogami i obiektami mostowymi, a także wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     • organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
     • organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów inżynierskich;
     • prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich;
     • wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich;
     • sporządzania kosztorysów robót drogowych.

Czytaj więcej: Technik budowy dróg

 

 Proponowane kierunki oraz liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 w Technikum Nr 4

 

liczba
oddziałów
liczba
uczniów
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji
Kierunki    
Technik budownictwa 1 30 język polski, matematyka, język angielski, technika
Technik robót wykończeniowych w budownictwie 1 15 język polski, matematyka, język angielski, technika
Technik hotelarstwa 1 30 język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie
Technik żywienia i usług gastronomicznych 1 30 język polski, matematyka, język angielski, biologia
Technik budowy dróg 1 15 język polski, matematyka, język angielski, technika 

 

 

 Proponowane profile oraz liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 w IV Liceum Ogólnokształcącym

 

liczba
oddziałów
liczba
uczniów
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 
Profile    
             Służba w policji
1 30 język polski, matematyka, język angielski, historia 
             Psychopedagogiczny
1 30 język polski, matematyka, język angielski, biologia 
             Wojskowy
1 30 język polski, matematyka, język angielski, wiedza
o społeczeństwie 

 

 

 Proponowane kierunki oraz liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 w Branżowej Szkole I Stopnia
 

liczba
oddziałów
liczba
uczniów
    Zawody  
Murarz - tynkarz
1 15
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
1 15
Oddział wielozawodowy branży budowlanej i gastronomicznej 2 50

 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji do szkoły branżowej: język polski, matematyka, język angielski, technika

 

 


Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów i kosztorysów,
przygotowywania dokumentacji przetargowej, sprawowania nadzoru budowlanego. Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

Czytaj więcej: Technik budownictwa

 


Technik robót wykończeniowych w budownictwie z elementami projektowania i aranżacji wnętrz realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej. Należą do nich np.: wykańczanie robót murarskich, montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, kładzenie tynków, wykonywanie okładzin ściennych), roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe, z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych, paneli itd.

Czytaj więcej: Technik robót wykończeniowych w budownictwie z elementami projektowania i aranżacji wnętrz

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: