mgr inż. Henryk Zieliński
Dyrektor szkoły w latach 1966 - 1971
mgr inż. Zygmunt Dudziński
Dyrektor szkoły w latach 1971 - 1985
mgr inż. Włodzimierz Krzewski
Dyrektor szkoły w latach 1985 - 1988
     
mgr Stanisław Bałdyga
Dyrektor szkoły w roku 1988
 
mgr Marian Nieciecki
Dyrektor szkoły w latach 1989 - 1991
 
  mgr Artur Ciborowski
 Dyrektor szkoły od roku 1991
 
29 kwietnia 2016 r. odbyły się uroczyste obchody 50-lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży. Jubileusz Szkoły rozpoczął się Mszą Świętą Dziękczynną w Kościele Braci Mniejszych Kapucynów pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Diecezji Łomżyńskiej Tadeusza Bronakowskiego. Uczestnicy Eucharystii modlili się w intencji dyrekcji, wszystkich pracowników, uczniów i absolwentów szkoły. Wśród kapłanów sprawujących Mszę Świętą obecni byli również nasi absolwenci m.in. ksiądz Andrzej Borkowski oraz ojciec Grzegorz Zakrzewski, który na koniec sprawowanej Mszy Świętej skierował wiele ciepłych słów do uczniów i nauczycieli naszej Szkoły.
W uroczystej akademii z okazji Jubileuszu Szkoły połączonej z wręczeniem świadectw tegorocznym maturzystom udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, zaprzyjaźnionych szkół z terenu miasta, duchowieństwa oraz absolwenci. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły i przywitaniem licznie przybyłych gości. Nie zapomniano o tych, którzy już odeszli do wieczności, a tworzyli niegdyś społeczność szkolną, o zmarłych nauczycielach, uczniach i absolwentach. Ich pamięć uczczono minutą ciszy. Podczas obchodów nasi uczniowie z dumą zaprezentowali kierunki kształcenia, które realizuje i oferuje nasza Szkoła. Jubileusz to czas wspomnień, których nie zabrakło również w wystąpieniach zaproszonych gości. W stronę Dyrekcji Szkoły i nauczycieli skierowano życzenia i podziękowania.
W podziękowaniu tym, którzy tworzyli historię Szkoły „sercem, talentem oraz pracą przyczynili się do jej rozwoju”, Prezydent Miasta Łomży Agnieszka Muzyk i emerytowana Dyrektor Szkoły Pani Maria Ogrodnik odsłoniły kamienną tablicę ufundowaną przez absolwenta Technikum Budowlanego Pana Stanisława Najdę. Biskup Tadeusz Bronakowski poświęcił tablicę i modliliśmy się za „wszystkie pokolenia i nowe pokolenia, które będą tworzyć historię”.

Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły
Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły
Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły
Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły
Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły
Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły
Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły
Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły
Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły
Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły
Czytaj więcej: 50 lecie szkoły Czytaj więcej: 50 lecie szkoły    Przeszłość zachowana w pamięci
staje się częścią teraźniejszości.
                       Tadeusz Kotarbiński


Technikum Budowlane (1966 - 1972)

    1966 – rozpoczęcie roku szkolnego w nowej łomżyńskiej szkole Technikum Budowlanym
    1967 – powstanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej
    1969 – oficjalne przekazanie szkole budynku przy pl. Kościuszki 3

Zespół Szkół Budowlanych (1972 - 1979)
    1972 – otwarcie w Technikum Budowlanym Wydziału dla Pracujących
    1973 – powstanie Zasadniczej Szkoły Włókienniczej Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego
    1977 – utworzenie Średniego Studium Zawodowego Zaocznego (Włókienniczego)
    1978 – powstanie odrębnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej ŁPB

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Mariana Buczka (1979 - 1990)

    1979 – utworzenie Technikum Włókienniczego (specjalność - tkactwo)
    1979 – nadanie szkole imienia Mariana Buczka i wręczenie sztandaru
    1982 – włączenie w skład zespołu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej ŁPB
    1987 – utworzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej oddziałów wielozawodowych
    1988 – utworzenie Policealnego Studium Zawodowego (zawód geodeta)

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (1990 - 1993)
    1990 – utworzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej klas o kierunku kucharz
    1991 – utworzenie Technikum Odzieżowego (specjalność - krawiectwo lekkie)
    1992 – utworzenie Technikum Technologii Żywienia (specjalność - żywienie zbiorowe)

Zespół Szkół Zawodowych (1993 - 1997)

    1993 – nowa siedziba szkoły: kompleks budynków przy ul. Zielonej 21
    1993 – utworzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej klas o kierunku krawiec
    1995 – zakończenie kształcenia w Technikum Włókienniczym
    1995 – utworzenie Technikum Urządzeń Sanitarnych (specjalność - wyposażenie sanitarne budynków)

Zespół Szkół Technicznych (1997)
    12.02.1997 – decyzja Kuratorium Oświaty o zmianie nazwy szkoły
    14.06.1997 – wręczenie sztandaru i nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej - Curie

Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie (1997 - 2002)
    1998 – utworzenie IV Liceum Ogólnokształcącego

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie (od 2002)
    2002 – utworzenie w ramach Technikum Nr 4 Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych
    2002 – utworzenie Liceum Profilowanego
              • profil: zarządzanie informacją
              • profil: usługowo - gospodarczy
    2004 – utworzenie w ramach Technikum Nr 4:
              • Technikum Hotelarstwa
              • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
    2004 – utworzenie w IV Liceum Ogólnokształcącym klasy o profilu „Psychopedagogika”
    2004 – utworzenie Liceum Uzupełniającego
    2005 – utworzenie w IV Liceum Ogólnokształcącym klasy o profilu „Służba w policji”
    2005 – zakończenie nauki w Technikum Technologii Żywienia
    2005 – zakończenie nauki w Technikum Odzieżowym
    2006 – zakończenie kształcenia w Liceum Uzupełniającym
    2006 – zakończenie kształcenia w Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych

Opracowała: Elżbieta Wiśniewska

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: