W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowany będzie projekt: Europejskie doświadczenie - staż zawodowy uczniów ZSTiO Nr 4 w Łomży. Skierowany jest on do uczniów klas II i III naszej szkoły kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych (9 uczniów), technik hotelarstwa (9 uczniów), technik budownictwa (9 uczniów). Projekt odpowiada potrzebom szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim w w/w branżach.
Zaplanowane w ramach niniejszego projektu staże w firmach w Portugalii mają na celu:
     • zapoznanie uczniów i nauczycieli z rozwiązaniami stosowanymi w branży gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej
       w krajach europejskich,
     • wsparcie uczniów w zdobyciu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), w celu poprawy ich rozwoju osobistego
       i zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy,
     • wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych w celu wprowadzania innowacji i poprawy
        jakości nauczania,
     • zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie posługiwania się językiem angielskim,
     • podniesienie świadomości uczestników ma temat innych kultur i krajów, poprzez umożliwienie budowania sieci
       kontaktów międzynarodowych, w celu aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rozwijania poczucia
       obywatelstwa i tożsamości europejskiej,
     • zwiększenie potencjału, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru ZSTiO Nr 4 w Łomży, wzbogacenie oferty
       działań, które lepiej odpowiadają na potrzeby osób zainteresowanych kształceniem zawodowym,
     • wzmocnienie współpracy pomiędzy edukacją formalną, nieformalną, kształceniem zawodowym a światem pracy,
     • zapewnienie lepszego uznawania kwalifikacji zdobytych podczas praktyk zawodowych w Portugalii poprzez wydanie
       certyfikatu Europass i zastosowane elementy systemu ECVET.
Więcej informacji w menu Projekty ->PO WER

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: