plakatZespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży od 31.12.2015r. do 30.12.2016 roku realizuje projekt: „Europejskie doświadczenie - staż zawodowy uczniów ZSTiO Nr 4 w Łomży”. Skierowany jest on do uczniów klas II i III, kształcących się w zawodach – technik żywienia i usług gastronomicznych (9 uczniów), technik hotelarstwa (9 uczniów), technik budownictwa (9 uczniów). Głównym celem projektu jest wzmocnienie możliwości zatrudnieniowych 27 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. M. Skłodowskiej - Curie w Łomży w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik budownictwa. Udział w zajęciach warsztatowych z doradztwa zawodowego, kulturowych i pedagogicznych w szkole oraz w stażu zagranicznym w Portugalii (Braga), doskonalącym umiejętności praktyczne, pomoże uczestnikom w zdobyciu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), w celu poprawy ich rozwoju osobistego i zwiększenia szans na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy, poprzez uzyskanie certyfikatu Europass.

Projekt „Europejskie doświadczenie – staż zawodowy uczniów ZSTiO Nr 4 w Łomży” nr umowy 2015-1-PL01-KA102-016101 jest realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" na zasadach programu Erasmus+ sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (akcja 1).
Realizowany projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 194 219,49 PLN z funduszy UE Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obecnie do dnia 12.02.2016 roku trwa rekrutacja. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych będzie udostępniona na stronie internetowej szkoły w menu Projekty ->PO WER do 19 lutego 2016 roku. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie.
Opracowała: Elżbieta Wiśniewska

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: