007 kwietna 2016 r. w szkole odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Europejskie doświadczenie – staż zawodowy uczniów ZSTiO Nr 4 w Łomży” realizowanego na zasadach programu Erasmus+; sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1, przy wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
W spotkaniu wzięli udział zakwalifikowani uczniowie wraz z rodzicami oraz Pani Bogusława Romanowska i Pani Elżbieta Wiśniewska – nauczycielki wdrażające Projekt w szkole. Koordynatorki projektu - Pani Renata Frankowska i Pani Iwona Masalska omówiły główne aspekty organizacyjne wyjazdu grupy 27 uczniów kształcących się w
zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (10 uczniów), technik hotelarstwa (9 uczniów), technik budownictwa (8 uczniów) na staże do Portugalii. Udzieliły też informacji dotyczących organizacji pośredniczącej, podróży i miejsca zakwaterowania oraz zasad i warunków odbywania staży. Spotkanie było okazją do wyjaśnienia wszelkich pytań, jakie mieli rodzice. Wszyscy obecni zaakceptowali warunki udziału swoich dzieci w projekcie. Dokonano również niezbędnych formalności związanych z uzupeł nieniem dokumentacji. Uczestnikom spotkania została też zaprezentowana branżowa odzież robocza zakupiona w ramach projektu. Beneficjentom Projektu życzymy owocnej pracy podczas staży w słonecznej Portugalii.

 

Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem na staż do Portugali Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem na staż do Portugali Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem na staż do Portugali Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem na staż do Portugali Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem na staż do Portugali
Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem na staż do Portugali Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem na staż do Portugali Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem na staż do Portugali Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem na staż do Portugali Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem na staż do Portugali
Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem na staż do Portugali Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem na staż do Portugali    

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: