00
W dniach 2-15 maja 2016 r. grupa 27 uczniów z branży hotelarskiej, żywieniowej i budowlanej pod opieką pań: Bogusławy Romanowskiej i Elżbiety Wiśniewskiej przebywała nad Atlantykiem w Apulii w Portugalii. Doskonaliła tam swoje umiejętności praktyczne w ramach projektu realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ finansowanego ze środków PO WER „Europejskie doświadczenie - staż zawodowy uczniów ZSTiO Nr 4 w Łomży”, projekt numer 2015-1-PL01-KA102-01610. Dużo emocji uczestnikom dostarczył lot z Berlina do Porto. Niektórzy bowiem odbywali podróż samolotem po raz pierwszy. Zakwaterowanie w pięknym Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowym Jana Pawła II w Apulii tuż nad oceanem stwarzało możliwość codziennych spacerów, a także obserwacji zjawiska przypływów i odpływów.
Główny celem wyjazdu były staże odbywane przez uczniów w portugalskich przedsiębiorstwach: gastronomicznych, budowlanym oraz w sieci hotelowej w Apulii i Barcelos. Uczniowie z branży żywieniowej, pracując w restauracjach, poznawali menu, receptury oraz sporządzali oryginalne potrawy, napoje i desery kuchni portugalskiej. Hotelarze wdrażali procedury w zakresie obsługi gościa w recepcji oraz w dziale utrzymania czystości i porządku – housekeeping. Natomiast uczniowie z branży budowlanej doskonalili umiejętności organizowania i kontrolowania robót budowlanych, wykonując prace przy budowie obiektu agroturystycznego.
Uzupełnieniem staży zawodowych były wycieczki, pozwalające uczestnikom Projektu poznać atrakcje turystyczne, kulturę i smaki Portugalii. W Guimares – kolebce monarchii portugalskiej zwiedzili oni średniowieczny zamek. Braga, zwana „portugalskim Rzymem”, pomimo ulewnego deszczu zachwyciła fasadami domów zdobionymi azulejos i bujną roślinnością ogrodów biskupich. Niezwykła była też wędrówka barokowymi „schodami do nieba”, prowadzącymi do Sanktuarium Bom Jesus do Monte. Jednak największe wrażenie wywarła na wszystkich wycieczka do Porto, którego historyczne centrum zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Rejs po rzece Douro, kolorowe kamienice wzniesione na skałach widziane ze statku, wizyta w winnicy Offley i przejście przez najwyższy most na zawsze pozostaną w pamięci.
Wartościową dla uczniów okazała się wymiana doświadczeń z rówieśnikami z Portugalii, Polski, Czech, Turcji i Rumunii, których poznali w miejscu zakwaterowania oraz podczas praktyk. Zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków dyskryminacji oraz korzyści wypływających z różnorodności kultur, pozwoliło im przełamać stereotypy i uprzedzenia. Ponadto mogli obserwować i porównać zajęcia lekcyjne, wyposażenie laboratoriów i działalność młodzieży portugalskiej w czasie wizyty studyjnej w międzynarodowej szkole średniej w Barcelos, która podobnie jak nasza, obchodziła Jubileusz 50-lecia istnienia.
Na zakończenie, podczas uroczystej ceremonii, wszyscy uczestnicy Projektu otrzymali od dyrektora Intercultural Association Mobility Friends certyfikaty potwierdzające realizację stażu oraz pamiątki, będące symbolem Portugalii. Najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni, otrzymując rekomendacje dla przyszłych pracodawców.
Uczestnictwo w stażach zawodowych w Portugalii umożliwiło 27 uczniom zdobycie umiejętności kluczowych – praktycznego zastosowania języka angielskiego oraz efektywnej współpracy w zespole i komunikacji interpersonalnej. Udział w stażach zwiększył też ich motywację do nauki języków obcych oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych w różnych formach kształcenia ustawicznego. Doskonalenie kompetencji zawodowych oczekiwanych przez pracodawców i cenionych w Europie sprawi, że uczestnicy Projektu staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy, a poprzez uzyskanie Certyfikatu Europass zwiększą swoje szanse na zatrudnienie. Dzięki rzetelnej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii będą mogli też osiągnąć lepsze wyniki na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Godne reprezentowanie naszej szkoły i miasta przez uczestników staży zawodowych w Portugalii, przyczynia się również do promocji Łomży za granicą.
Elżbieta Wiśniewska, Bogusława Romanowska

Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO
Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO
Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO
Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO
Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO
Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO
Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO
Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO
Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO
Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO
Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO
Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO
Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO
Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO
Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO
Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO Portugalskie staże zawodowe uczniów ZSTiO   

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: