Ogłaszamy rekrutację skierowaną do:
     • uczniów klas II – IV o profilu technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych uczących się w Zespole Szkół Technicznych
       i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na Warsztaty gastronomiczne - Kuchnie narodów (8 godzin; 9 uczniów) oraz Warsztaty gastronomiczne- Desery
       (8 godzin; 8 uczniów)
     • uczniów klas II-IV o profilu technik budownictwa uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na Kurs operatorów
       koparko-ładowarek (134 godziny; 8 uczniów- pełnoletnich).
Warsztaty gastronomiczne - Kuchnie narodów i Desery oraz Kurs operatorów koparko-ładowarek będą realizowane w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”, Zadanie 1 - Kursy i szkolenia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy.
Dokumenty dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły. Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie Szkoły.
Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 29.09.2020 r.- 09.10.2020 r.

Czytaj więcej: Rekrutacja na  Warsztaty gastronomiczne - Kuchnie narodów oraz Kurs operatorów koparko-ładowarek

 

Ogłaszamy rekrutację skierowaną do uczniów klas I-III Technikum uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na:

     • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze prowadzone z przedmiotu matematyka - 10 uczniów klas I-III Technikum (30 godzin zajęć)
     • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze prowadzone z przedmiotu język angielsk - 10 uczniów klas I-III Technikum (30 godzin zajęć)
     • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z przygotowania do egzaminu zawodowego - 10 uczniów klas II-III Technikum z klas t. hotelarstwa (20 godzin zajęć).

Zajęcia będą realizowane w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”, Zadanie 2 - Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.
Dokumenty dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły. Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie Szkoły.
Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 14- 23.09.2020 r.

Czytaj więcej: Rekrutacja do udziału w projekcie „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”

Ogłaszamy rekrutację skierowaną do uczniów klas II-IV o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na Kurs barmański (20 godzin) i Kurs barista (15 godzin). Kursy będą realizowane w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”, Zadanie 1 - Kursy i szkolenia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy. Dokumenty dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły. Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie Szkoły.

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 01- 11.09.2020 r.

Projekt „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0191/18 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej: Rekrutacja na Kurs barmański i Kurs barista

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: