Ogłaszamy rekrutację skierowaną do:

uczniów klas o profilu technik budownictwa uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na staże ponadprogramowe (150 godzin) realizowane w Białymstoku w terminie 02-27 sierpnia 2021r. w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”.

Dokumenty rekrutacyjne i Regulamin rekrutacji dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły i na stronie www szkoły.

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 04-21.05.2021 r.

Czytaj więcej: Rekrutacja do udziału w projekcie „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” - 2021


Ogłaszamy rekrutację skierowaną do uczniów klas I-III Technikum uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na:
     • Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze prowadzone z przedmiotu matematyka- 2 grupy po 10 uczniów klas I-III Technikum (30 godzin zajęć/grupa)
     • Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze prowadzone z przedmiotu język angielski- 2 grupy po 10 uczniów klas I-III Technikum (30 godzin zajęć/grupa)
     • Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przygotowania do egzaminu zawodowego- 10 uczniów klas II-III Technikum z klas t. budownictwa (20 godzin zajęć).
Zajęcia będą realizowane w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”, Zadanie 2- Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.
Dokumenty dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły oraz na stronie www szkoły.
Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie szkoły.
Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 08- 21.03.2021 r.
Projekt „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0191/18 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Rekrutacja do udziału w projekcie - uczniowie

 
Ogłaszamy rekrutację skierowaną do:
Nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na:
     •  Warsztaty gastronomiczne - Kuchnie narodów (5 nauczycieli),
     •  Warsztaty gastronomiczne - Desery (5 nauczycieli),
     •  Kurs barmański (5 nauczycieli),
     •  Kurs barista (5 nauczycieli).
Warsztaty gastronomiczne - Kuchnie narodów i Desery oraz Kursy barmański i baristy będą realizowane w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”, Zadanie 7- Realizacja Programu Wspomagania kadry dydaktycznej ZSTiO nr 4 w Łomży.
Dokumenty dostępne są na stronie www Szkoły oraz w Punkcie rekrutacyjnym na terenie Szkoły.
Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie Szkoły.
Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 08.03.2021 r.- 21.03.2021 r.
Projekt „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0191/18 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Rekrutacja do udziału w projekcie - nauczyciele

 
W terminie X-XII 2020r. w Łomży odbył się Kurs operatorów koparko-ładowarek Zadania 1 projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” organizowany przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy. W kursie uczestniczyło 8 uczniów ZSTiO nr 4 w Łomży. Uczestnicy zostali przygotowani do uzyskania kwalifikacji zawodowych operatora maszyn i urządzeń roboczych budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

 

Czytaj więcej: Kurs operatorów koparko - ładowarek Czytaj więcej: Kurs operatorów koparko - ładowarek Czytaj więcej: Kurs operatorów koparko - ładowarek Czytaj więcej: Kurs operatorów koparko - ładowarek Czytaj więcej: Kurs operatorów koparko - ładowarek


W terminie 03-04.10.2020r. w Łomży odbył się Kurs baristy w ramach Zadania 1 projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” organizowany przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy. W kursie uczestniczyło 16 uczniów ZSTiO nr 4 w Łomży. Uczestnicy poznali pochodzenie, rodzaje, gatunki kawy i zdobyli umiejętności takie jak – obsługa ekspresu ciśnieniowego, przygotowywanie espresso, przygotowywanie różnych rodzajów kaw, technika malowania mlekiem – latte art, obsługa klienta w kawiarni.

 

Czytaj więcej: Kurs baristy Czytaj więcej: Kurs baristy Czytaj więcej: Kurs baristy Czytaj więcej: Kurs baristy Czytaj więcej: Kurs baristy


W terminie 02-04.10.2020r. w Łomży odbył się Kurs barmański w ramach Zadania 1 projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” organizowany przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy. W kursie uczestniczyło 13 uczniów ZSTiO nr 4 w Łomży. Uczestnicy zostali przygotowani do samodzielnej, profesjonalnej pracy w barze. Poznali podstawy techniczne sztuki barmańskiej, terminologię i funkcjonowanie sprzętu barowego, rodzaje stosowanego szkła i miary barowe, zasady komponowania napojów mieszanych jak również zasady obsługi gości przy barze i stoliku, dekorowanie oraz sztukę prezentacji serwowanych napojów.

Czytaj więcej: Kurs barmański Czytaj więcej: Kurs barmański Czytaj więcej: Kurs barmański   

 
W ramach realizacji Zadania 8 projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” zakupiono nowoczesny sprzęt i oprogramowanie do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTiO nr 4 w Łomży. Uczniowie i nauczyciele już od września 2020 roku mogą korzystać z profesjonalnego wyposażenia ułatwiającego naukę i pracę.

 

Czytaj więcej: Zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej Czytaj więcej: Zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej Czytaj więcej: Zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej Czytaj więcej: Zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej Czytaj więcej: Zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej

Ogłaszamy rekrutację skierowaną do:
     • uczniów klas II-IV o profilu technik budownictwa uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na Kurs operator
       agregatów tynkarskich
(52 godziny; 6 uczniów).
Kurs będzie realizowany w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”, Zadanie 1- Kursy i szkolenia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy.
Dokumenty dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły. Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie Szkoły.
Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 12.10.2020 r. - 21.10.2020 r.

Czytaj więcej: Rekrutacja na  Kurs operator agregatów tynkarskich

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: