Ogłaszamy rekrutację skierowaną do Nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży na:
          Staże/praktyki zawodowe w wymiarze 40 godzin
Staże/praktyki zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego realizowane będą w ramach projektu „Gastrohot”, Zadanie 3 - Realizacja 4 staży/praktyk zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego ZSTiO nr 4 w Łomży.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www Szkoły oraz w Punkcie Rekrutacyjnym na terenie Szkoły.
Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie www Szkoły.
Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 08 - 21.12.2021 r.

Projekt „Gastrohot” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0249/19 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu „Gastrohot” jest podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 70 (45K, 25M) uczennic/uczniów i 4 (2K,2M) nauczycielek/nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży biorących udział w stażach i dodatkowych zajęciach specjalistycznych u pracodawców oraz targach branżowych w okresie do 10.2023r.

Do głównych rezultatów projektu zaliczymy:
     • zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 70 uczennic/ów;
     • zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 4 nauczycielek/li; zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsza perspektywa kariery;
     • zwiększenie usamodzielnienia i poczucia własnej wartości; zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu lub szkoleniu,
     • nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności w środowisku pracy, zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego
       oraz mobilności na rynku pracy, w tym dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku.

Główne zadania:
     • staże zawodowe dla 42 uczennic/uczniów oraz staże zawodowe dla 4 nauczycielek/nauczycieli,
     • zajęcia praktyczne dla 28 uczniów realizowane jako wizyty na targach branżowych,
     • dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 10 uczniów u jednych z największych przedsiębiorców w województwie podlaskim w branży budowlanej
       i gastronomicznej.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021- 31.10.2023r.

 

 Pliki do pobrania:

     Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa

     Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

     Deklaracja uczestnictwa

     Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych

     Oświadczenie o udostępnianiu wizerunku nauczyciela

 

PROTINUS - Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w Białymstoku
Biuro projektu: ul. Antoniukowska 11  15-740 Białystok  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel. 511 758 050

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: