ZAPROSZENIE
NA SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT
Zapraszamy uczniów-uczestników Projektu
oraz ich rodziców/opiekunów prawnych
na uroczystepodsumowanie Projektu
„Europejskie doświadczenie
– staż zawodowy uczniów ZSTiO Nr 4 w Łomży”
nr umowy 2015-1-PL01-KA102-01610
połączone z wręczeniem certyfikatów,
które odbędzie się dn. 24 listopada 2016 r. o godz. 1200
w auli szkolnej przy ul. Zielonej 21.
Koordynatorzy
Bogusława Romanowska
Elżbieta Wiśniewska


Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: