Uczeń kształcący się w zawodzie
murarz - tynkarz będzie przygotowany do:
    – wykonywania z różnych materiałów murów pełnych lub z otworami,
    – wykonywania łuków i sklepień, murów zbrojonych, nadproży płaskich itp.
    – osadzania stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej,
    – wykonywania remontów i rozbiórek konstrukcji murowych,
    – przygotowywania różnych podłoży pod wykonanie tynku.

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: