Uczniowie kształcący się w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych montują sieci, instalacje i urządzenia sanitarne tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, przygotowują i montują przewody, armaturę i wyposażenie w łazienkach i kuchniach, kotłowniach, naprawiają uszkodzone sieci, instalacje i urządzenia, wymieniają rury, zbiorniki, wanny, umywalki, grzejniki, piece centralnego ogrzewania, pompy, usuwają przyczyny awarii i niedrożności. Monter sieci i instalacji sanitarnych może być zatrudniony na stanowiskach: montera sieci i instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo-montażowych, administracjach domów mieszkalnych. Może wykonywać prace montażowe i demontażowe oraz nadzorować eksploatację i konserwować czynne instalacje sanitarne. Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: