• Technikum Nr 4
    Technikum Nr 4
  • IV LO
    IV LO


W trakcie nauki uczniowie uczestniczą w zajęciach treningowych, pozwalających zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami i odkryciami nauk społecznych (głównie psychologii, pedagogiki i socjologii). Uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych w przedszkolach oraz w warsztatach prowadzonych w placówkach pedagogicznych. Ukończenie tego profilu pozwala na uzyskanie średniego wykształcenia, dającego wstępną orientację w zagadnieniach, które być może staną się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach społecznych, zarówno uniwersyteckich (psychologia, pedagogika, praca socjalna itp.), jak i policealnych (pracownik socjalny, opiekun dziecięcy, asystent osoby niepełnosprawnej).Wyszczególnione powyżej zawody są wymieniane przez analityków rynku pracy jako przyszłościowe, co znaczy, że zatrudnienie w nich wzrasta w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski
Przedmioty uzupełniające: matematyka praktyczna, edukacja psychopedagogiczna
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, biologia

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: