• Technikum Nr 4
    Technikum Nr 4
  • IV LO
    IV LO
 

Wybierając naukę w zawodzie technik hotelarstwa zdobędziesz umiejętności w zakresie organizacji pracy w zakładzie hotelarskim, usług gastronomicznych oraz obsługi konsumenta, a także nauczysz się jak organizować i obsługiwać usługi turystyczno-rekreacyjne, kongresy, targi, itp.
Nasi uczniowie uczestniczą zarówno w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych, a także aktywnie biorą udział w wycieczkach programowych i rekreacyjnych do różnych obiektów noclegowych, centrów SPA, itp. Uczniowie mają możliwość odbycia praktyk w renomowanych hotelach oraz uczestniczyć w warsztatach barmańskich, kelnerskich, turystycznych oraz w warsztatach wizażu.
Zdobywając zawód technik hotelarstwa możesz znaleźć zatrudnienie w zakładach hotelarskich i uzdrowiskowych, schroniskach oraz ośrodkach wypoczynkowych. Możesz również pracować w administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi, bądź też prowadzić własną działalność gospodarczą.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
    • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
    • rezerwowania usług hotelarskich;
    • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
    • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
    • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
    • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.
Kierunek daje możliwość kontynuowania nauki na studiach takich jak hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie

 

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: