00W sobotę 23 maja 2015r. uczniowie klas policyjnych ZSTiO Nr 4 w Łomży mieli okazję poznać bliżej specyfikę pracy w policji oraz procedury obowiązujące przy zabezpieczaniu imprez sportowych. Młodzież pod opieką Jolanty Chojnowskiej wraz z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej zabezpieczała trasę II OTWARTEGO BIEGU ULICZNEGO o Puchar JM Rektora PWSIP w Łomży pod patronatem Prezydenta Miasta Łomży. Uczniowskie patrole rozstawione na trasie biegu wspomagały kierujących ruchem policjantów a także pełniły funkcję informacyjną na poszczególnych odcinkach trasy wiodących ulicami: Giełczyńską – Zawadzką – Przykoszarową – Rotmistrza W. Pileckiego – Akademicką.  Uczestnictwo  przyszłych adeptów służby
w policji w tej imprezie jest przykładem nowych form współpracy szkoły z organami bezpieczeństwa. Jest to też forma kształcenia postaw młodych ludzi, otwartych i reagujących na naruszenie porządku publicznego.
Uczniowskie patrole na trasie II Otwartego Biegu Ulicznego Uczniowskie patrole na trasie II Otwartego Biegu Ulicznego Uczniowskie patrole na trasie II Otwartego Biegu Ulicznego Uczniowskie patrole na trasie II Otwartego Biegu Ulicznego Uczniowskie patrole na trasie II Otwartego Biegu Ulicznego
Uczniowskie patrole na trasie II Otwartego Biegu Ulicznego Uczniowskie patrole na trasie II Otwartego Biegu Ulicznego Uczniowskie patrole na trasie II Otwartego Biegu Ulicznego   

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: