00Dnia 23 września 2015r. w ramach realizacji projektu „Solidarność wczoraj i dziś” w naszej szkole odbyła się uroczystość związana z obchodami 35 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. Pieśń „Mury” Jacka Kaczmarskiego i „Piosenka dla córki” J. Pietrzyka wprowadziły uczestników spotkania w klimat strajków na Wybrzeżu w 1980 roku, natomiast krótki film z filmoteki IPN-u zapoznał ich z okolicznościami i źródłami społecznej rewolucji - czyli okresem powstania ruchu „Solidarności”. Integralną częścią spotkania był wykład dr. hab. Krzysztofa Sychowicza – historyka, zajmującego się m.in. problematyką „Solidarności” w naszym  regionie.  Przedstawiciel  białostockiego  oddziału  IPN,
odwołując się do wyobraźni uczniów, przybliżył im tło ówczesnych - komunistycznych realiów życia oraz przemian demokratycznych w PRL-u po podpisaniu „porozumień sierpniowych". Przedstawił także sylwetki i działania członków naszej łomżyńskiej „Solidarności”. Dopełnieniem owego wykładu była szkolna ekspozycja „Solidarność wczoraj i dziś”, ilustrująca polską drogę do wolności oraz 35 lat działalności Związku. Wystawa została przygotowana przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli realizujących projekt na podstawie materiałów pochodzących z Europejskiego Centrum „Solidarności” w Gdańsku, z zasobów internetowych IPN-u oraz Łomżyńskiego Oddziału NSZZ „Solidarność”. W trakcie realizacji projektu wykorzystano też materiały pozyskane przez p. Elżbietę Wiśniewską podczas uczestnictwa w Akademii Letniej, zorganizowanej przez Fundację Centrum Solidarności w Gdańsku. W oparciu o wystawę zostały również przeprowadzone lekcje historii w klasach pierwszych LO i Technikum oraz historii i społeczeństwa w klasie drugiej na temat 35 rocznicy powstania „Solidarności”.
Projekt ten w znacznym stopniu przybliżył społeczności szkolnej wiedzę o wydarzeniach historycznych, o wielkiej doniosłości dla losów kraju i dla całej Europy. Jego realizatorami byli nauczyciele: Elżbieta Wiśniewska, Jolanta Chojnowska, Wiesław Czupryński i Kamil Galanek.
Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś
Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś
Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś
Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś
Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś
Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś Solidarność wczoraj i dziś   

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: