00Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski przygotował dla Grona Pedagogicznego inscenizację, w której każdy z nauczycieli usłyszał specjalną dedykację. Całości dopełniały slajdy, na których przedmioty szkolne zostały pokazane w humorystyczny sposób.
Życzenia z okazja Dnia Edukacji Narodowej oraz kwiaty na ręce pana dyrektora Artura Ciborowskiego złożyła również pani Agata Rakowska, przedstawicielka Rady Rodziców.
Na zakończenie, uczniowie wręczyli wszystkim nauczycielom kwiaty w podziękowaniu za trud i serce, które wkładają w swoją pracę. Na nauczycieli czekał też słodki poczęstunek. Oprawą stołu zajęły się pani Katarzyna Więsak oraz pani Edyta Trzaska. Nad pracą Samorządu Uczniowskiego czuwała pani Anna Ulińska.

 

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole
Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole
Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole    

 

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: