W dniu 28 marca 2018 odbył się w naszej szkole spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa”. Przedstawienie miało charakter scenek przedstawiających rożne sytuacje cierpienia człowieka wobec męki Jezusa, połączonych z wykonaniem pieśni oddających charakter tych doświadczeń. Liczne grono młodzieży z różnych klas szkoły, pod kierownictwem siostry Ewy Biernackiej i brata Mariusza Dunaja, bardzo aktywnie zaangażowało się w tę inicjatywę, przypominając nam wszystkim słowa „W śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa, Bóg czyni widoczną swoją miłość, która prowadzi do zniszczenia grzechu”.

Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa”
Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa”
Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa”
Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa”
Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa” Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa”
Spektakl „Męka Pańska - Cierpienie człowieka w świetle Paschy Jezusa”     

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: