12 kwietnia 2018r ZSTiO Nr 4 w Łomży po raz kolejny upamiętnił ofiary katyńskiego ludobójstwa. Uroczystość odbyła się w przededniu Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który został ustanowiony na 13 kwietnia i jest obchodzony w rocznicę opublikowania przez Niemców informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.
Przygotowany przez uczniów program przypomniał i pogłębił wiedzę młodzieży na temat tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej. Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę kierownictwa sowieckiej partii komunistycznej z 5.03.1940 r., policja polityczna – NKWD ZSRS – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez ZSRS wschodniej części Polski.
W szkolnej auli uczniowie zaprezentowali widowisko historyczno-poetyckie „Katyń- w nim cała groza potwornego Zła”. Pozwoliło ono przybliżyć młodzieży tło historyczne i cały ogrom tej nierozliczonej zbrodni. Wypowiedzi uczniów przeplatane były utworami muzycznymi Czesława Niemena, Jacka Kaczmarskiego czy Lecha Makowieckiego oraz utworami poetyckimi Zbigniewa Herberta i Feliksa Konarskiego w ekspresyjnym wykonaniu: Elizy Niedźwiedzkiej i Izy Małachowskiej. Mimo ogromu zła, które się dokonało, optymistycznie zabrzmiała piosenka „Miejcie nadzieję” w interpretacji Katarzyny Mroczkowskiej.
Kluczowym punktem programu było wystąpienie kustosza Muzeum Katyńskiego w Warszawie pana doktora Tomasza Szczepańskiego. W swojej prelekcji przedstawił Katyń jako świadectwo wierności Rzeczypospolitej. Podkreślił on, że kłamstwo o Zbrodni Katyńskiej było kłamstwem funkcjonującym w PRL. Przedstawił też trudną drogę do ujawnienia całej prawdy o Katyniu. Prezentując zbiory muzealne, przybliżył młodzieży misję Muzeum- kultywowanie pamięci polskich elit zamordowanych wiosną 1940 przez NKWD. Kustosz podkreślił też, że stanowi ono międzypokoleniowy pomost łączący świadków zbrodni z młodym pokoleniem. Dla rodzin Ofiar jest to miejsce dotknięcia swej przeszłości, natomiast młodzież może się tu zetknąć nie tylko z historią ale i z ponadczasowymi wartościami patriotycznymi.
Na zakończenie programu poetycko-historycznego uczestnicy mogli obejrzeć szkolną wystawę „Katyń-ocalona pamięć” ,przygotowaną przez uczniów w oparciu o fotografie pochodzące z wyjazdu młodzieży do Katynia w 2012r. oraz materiały z Muzeum Katyńskiego. Kontynuacją uroczystości była lekcja historii przeprowadzona przez pana doktora Tomasza Szczepańskiego, który przybliżył uczniom działania władz ZSRR i PRL zmierzające do upowszechniania kłamstwa katyńskiego. Podkreślił, że tak skonstruowana narracja obowiązywała oficjalnie do 1990 roku.
Aktywne włączenie się społeczności naszej szkoły w obchody „Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” przyczynia się niewątpliwie do uczczenia i utrwalenia pamięci o polskich elitach zamordowanych przez sowieckich oprawców w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Wyrazem tej pamięci było złożenie przez delegację uczniów wiązanki biało-czerwonych kwiatów i zapalenie znicza przy szkolnym miejscu pamięci łomżyńskich ofiary Katynia.
Inicjatorami uroczystości byli nauczyciele: Elżbieta Wiśniewska, Jolanta Chojnowska, Wiesław Czupryński oraz Kamil Galanek.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: