3 czerwca 2018r w Domku Pastora odbyła się konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia”. Jej istotą były prelekcje tematyczne dotyczące historii Łomży. Tajemnice Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów odkrywał o. Mirosław Ferenc – gwardian klasztoru. Michał Grabowski – pracownik naukowy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego – przedstawił wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie klasztoru. Były to badania nieinwazyjne z użyciem georadaru, podczas których odkryto na terenie przyklasztornym mury najstarszej świątyni na których był posadowiony klasztor.
Jak zmieniała się architektura Łomży opowiedziała Alicja Modzelewska, która przedstawiła ciekawą prezentację opracowaną wspólnie z uczniami klasy 2aTB. Uzupełnieniem i podsumowaniem wiedzy o zabytkach i architekturze Łomży było wystąpienie Sławomira Zgrzywy – starszego inspektora z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie „Zabytki Łomży w miniaturze.” W konkursie wzięli udział uczniowie klasy 3a Technikum Budownictwa pod opieką Reginy Lewańczuk. I miejsce zdobył Maciej Trepanowski za makietę Bramy Cmentarnej, II miejsce Łukasz Modzelewski i Kamil Serwatko za Kaplicę Śmiarowskich a III miejsce – Rafał Rakowski za Wieżę Ciśnień. Komisja konkursowa przyznała również dwa wyróżnienia, które otrzymali: Mateusz Chaberek za Domek Pastora oraz Patryk Jastrzębski i Kacper Potaś za Ratusz Miejski. Następnie wystąpiła Iza Modzelewska w kolejnej interpretacji kultowej piosenki Hanki Bielickiej – „My z Łomży.”
Konferencja była też okazją do wręczenia wyróżnień w ramach Partnerstwa dla Edukacji, podczas którego Artur Ciborowski, Kazimierz Duda i Jolanta Chojnowska wręczyli statuetki Partnerów Edukacyjnych firmom współpracującym z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4. Są to firmy: Prefbet Sniadowo, Andrzej Wszeborowski Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków, Rockwool, Hotel Gromada, Hotel Belfort, Atlas, Nadleśnictwo Łomża, Komenda Miejska Policji w Łomży.
Konferencję prowadziła Jolanta Chojnowska a zakończyła ją piosenka „Pamiętajcie o ogrodach w wykonaniu Kasi Mroczkowskiej i Kasi Plony, która była muzycznym zaproszeniem na festyn do ogrodów Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów.
Dokumentacją fotograficzną i filmową zajmowały się: Małgorzata Demczuk-Gutowska oraz Waldemar Cwalina. Logistyką konferencji zajmowali się Waldemar Bernard Cwalina oraz Mirosław Zdrodowski.

Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia”
Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia”
Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia”
Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia”
Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia”
Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia” Konferencja „Architektura i zabytki Łomży w okresie 600-lecia”   

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: