14 października świętujemy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował dla Grona Pedagogicznego występ z dedykacjami dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Życzenia z okazja Dnia Edukacji Narodowej oraz kwiaty na ręce pana dyrektora Artura Ciborowskiego złożyła również Przewodnicząca Rady Rodziców pani Renata Gromadzka.
Na zakończenie, uczniowie wręczyli wszystkim nauczycielom kwiaty w podziękowaniu za trud i serce, które wkładają w swoją pracę. Na nauczycieli czekał też słodki poczęstunek. Oprawą stołu zajęły się pani Katarzyna Więsak oraz pani Dorota Miarka. Nad pracą Samorządu Uczniowskiego czuwała pani Anna Ulińska.

Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej     

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: