W dn. 09.11.2018 r., na dwa dni przed 100-ną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, delegacja uczniów z naszej szkoły (wraz z nauczycielami - p. Wiesławem Czupryńskim i p. Ewą Rożniatą) wzięła udział w uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego na Starym Rynku. Uroczystość zorganizowano na wniosek radnych Młodzieżowej Rady Łomży, w skład której wchodzą m.in. dwie nasze uczennice: Eliza Niedźwiecka z klasy 3TŻ oraz Julia Ruszczyk z klasy 2Ap LO. Przedstawiciele młodzieżowej rady przywitali władze miasta z Prezydentem Łomży Panem Mariuszem Chrzanowskim na czele oraz zaproszonych gości (w tym młodzież z opiekunami z łomżyńskich szkół ponadgimnazjalnych) licznie zgromadzonych na placu przed Ratuszem.
Po krótkich przemówieniach Prezydenta Łomży oraz jego zastępcy prowadzący odczytali wprowadzenie nawiązujące do 100 rocznicy odzyskania niepodległości oraz lokalnych wydarzeń z roku 1918. Wspomniano m.in. Leona Kaliwodę - harcerza oraz komendanta X Okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej w Łomży, który zginął 11 listopada podczas rozbrajania żołnierzy niemieckich. Nasz łomżyński bohater został odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Po tym ciekawym wystąpieniu o godzinie 11:11 zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Była to kolejna już w Łomży uroczystość upamiętniająca 100-lecie naszego odrodzenia po latach niewoli.
Uczniowie naszej szkoły zawsze chętnie włączają się w tego typu inicjatywy. Dewizą naszej szkoły jest m. in. wychowywanie młodzieży w duchu poszanowania rodzimej historii i kultywowania postaw patriotycznych. Przedstawimy obok zdjęcia dokumentujące w/w wydarzenie.

Wiesław Czupryński

 

Hymn na Starym Rynku Hymn na Starym Rynku Hymn na Starym Rynku Hymn na Starym Rynku Hymn na Starym Rynku
Hymn na Starym Rynku Hymn na Starym Rynku Hymn na Starym Rynku Hymn na Starym Rynku Hymn na Starym Rynku

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: