22 listopada uczniowie klasy 2Ap/PP pod opieką p. Elżbiety Wiśniewskiej i p. Beaty Szymanowskiej wzięli udział w zajęciach w ramach projektu edukacyjnego „Żywa historia-spotkanie z Weteranem” realizowanym przez Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych we współpracy z Centrum Weterana Poza Granicami Państwa. W spotkaniu, odbywającym się w siedzibie Wyższej Szkoły Agrobiznesu, uczestniczyła również młodzież z łomżyńskich szkół średnich.
Uczniowie wysłuchali prelekcji przygotowanej przez kierownika Zespołu Edukacji i Tradycji CWPGP mł. chor. w st. spocz. Andrzeja Korusa - Weterana polskich misji wojskowych w Iraku i w Afganistanie. Na początku prowadzący uświadomił młodym ludziom kim byli i jaką rolę pełnili weterani od 1831r. do 1945r., a kim są obecnie. Tłem prelekcji była atrakcyjna prezentacja multimedialna „Służymy Niepodległej”, która przybliżyła uczniom doświadczenia Weteranów i ich działania poza granicami kraju. Młodzież poznała też historię polskiego zaangażowania w zagraniczne misje wojskowe po zakończeniu II wojny światowej. Oddała również honory i hołd tym 120 żołnierzom operacji wojskowych, którzy polegli poza granicami państwa.
W trakcie spotkania uczniowie mogli porozmawiać przez skype z Michałem Matrajem - ratownikiem medycznym aktualnie przebywającym na służbie w Afganistanie, a przede wszystkim zapoznać się z istotą i celem udziału Wojska Polskiego, Policji i innych służb mundurowych w misjach zagranicznych. Swoimi wspomnieniami i doświadczeniami podzielił się też z nimi kapelan Weteranów.
Uczestnicy zajęć zadawali pytania dotyczące tego jak wyglądają misje wojskowe Polaków zagranicą oraz sposobu funkcjonowania żołnierzy w tak ekstremalnych warunkach, jakie panują w Afganistanie. Brali też udział w konkursach, w których nagrodą były gry planszowe pn. „Wojsko Polskie - misje zagraniczne” wydane przez Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych oraz upominki przygotowane Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
Udział w projekcie podniósł świadomość uczniów w obszarze konfliktów zbrojnych na świecie. Ukazał im system przygotowań żołnierzy do wyjazdów oraz trudności i problemy z jakimi zmagają się polscy weterani na misjach zagranicznych i po powrocie do kraju. Przedstawił również młodzieży możliwość ścieżki kariery w wojsku.

Żywa historia - spotkanie z Weteranem Żywa historia - spotkanie z Weteranem Żywa historia - spotkanie z Weteranem Żywa historia - spotkanie z Weteranem Żywa historia - spotkanie z Weteranem
Żywa historia - spotkanie z Weteranem Żywa historia - spotkanie z Weteranem Żywa historia - spotkanie z Weteranem   

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: