Przed 37 laty, w nocy z 12 na13 grudnia 1981roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim na mocy dekretu Rady Państwa wprowadziła w Polsce stan wojenny. Był on reakcją władzy komunistycznej na protesty społeczne, obejmujące cały kraj, w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą i coraz trudniejszymi warunkami życia ludności. Ta operacja przeciwko społeczeństwu miała na celu zniszczenie „Solidarności”. Tego dnia złamano nadzieje milionów Polaków i na wiele lat odsunięto szansę na demokratyczne przemiany.
Przypomnieniu i utrwaleniu pamięci tych tragicznych wydarzeń w naszej szkole służy ekspozycja „Gdy grudniowy nastał świt...”, przygotowana przez uczniów pod kierunkiem pani Elżbiety Wiśniewskiej, na podstawie materiałów Instytutu Pamięci Narodowej. Zamieszczone tam zdjęcia, dokumenty i wypowiedzi historyków z IPN przybliżają młodzieży okoliczności wprowadzenia oraz realia życia codziennego stanu wojennego. Prezentują represje władz wobec społeczeństwa oraz formy oporu społecznego. Na wystawie nie zabrakło też apelu IPN o zapalenie światełka wolności 13 grudnia o godzinie 19.30 dla symbolicznego uczczenia pamięci 100 ofiar stanu wojennego. Kampania społeczna „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił także papież Jan Paweł II
Przeprowadzone w dniu 13 grudnia lekcje historii w oparciu o ekspozycję pozwoliły uczniom lepiej zrozumieć rzeczywistość stanu wojennego i klimat tamtego „czasu apokalipsy”, który wstrząsnął głęboko całym społeczeństwem.

„Gdy grudniowy nastał świt...” - pamiętamy o stanie wojennym „Gdy grudniowy nastał świt...” - pamiętamy o stanie wojennym „Gdy grudniowy nastał świt...” - pamiętamy o stanie wojennym „Gdy grudniowy nastał świt...” - pamiętamy o stanie wojennym „Gdy grudniowy nastał świt...” - pamiętamy o stanie wojennym
„Gdy grudniowy nastał świt...” - pamiętamy o stanie wojennym „Gdy grudniowy nastał świt...” - pamiętamy o stanie wojennym    

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: