Od 01.07.2018 r uczniowie liceum ZSTiO nr 4 w Łomży uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.  Wnioskodawcą projektu jest Urząd Miasta Łomża a realizatorem Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.
Kwota dofinansowania: 1.668.399,43zł.
Wkład własny: 88.191zł
Budżet ogółem: 1.756.590,43 zł
53 uczniów (43 kobiety i 10 mężczyzn ) klas I-III liceum uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki oraz skorzysta ze wsparcia doradcy zawodowego. Atrakcyjną formą zdobywania wiedzy będzie wycieczka do Centrum Nauki Kopernik oraz obóz językowy „Wakacyjna Akademia Języka Angielskiego”.
Chętni uczniowie wezmą udział w warsztatach naukowych: „Młody programista”.
Zajęcia dodatkowe przyczynią się do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.
4 nauczycielki podnoszą swoje kompetencje w ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych i matematyki.
Szkoła otrzymała również wsparcie w postaci: adaptacji pomieszczeń, mobilnej pracowni komputerowej, sprzętu TIK, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych.

Udział w projekcie „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” Udział w projekcie „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” Udział w projekcie „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” Udział w projekcie „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” Udział w projekcie „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”
Udział w projekcie „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” Udział w projekcie „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” Udział w projekcie „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”   

 

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: