W dniu 21 maja 2019 r. w ZSTiO Nr 4 w Łomży zorganizowano Dzień Otwarty. Celem przedsięwzięcia była prezentacja bogatego dorobku szkoły oraz przybliżenie gimnazjalistom i ósmoklasistom aktualnej oferty edukacyjnej, zasad funkcjonowania naszej placówki, jej infrastruktury oraz planów na kolejny rok szkolny. Staraliśmy się ukazać szereg działań, które podejmujemy w codziennej pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej. Dzień Otwarty był okazją do spotkania z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, do pokazania panującego w szkole klimatu życzliwości, otwartości i akceptacji.
Po powitaniu gości w sali gimnastycznej podano informacje o kierunkach kształcenia oraz zapoznano z programem Dnia Otwartego.
Ósmoklasiści oraz gimnazjaliści zwiedzali stoiska: IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Nr 4 kształcącego obecnie w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa.
Na stoisku branży budowlanej przygotowano makiety domów jednorodzinnych wykonane przez naszych uczniów, a także ekspozycje z betonu projektowego, niwelator basenowy, roboczy strój budowlańca oraz komputerowe projekty budynków. Przybyłe na spotkanie panie z firmy DAN - WOOD house współpracującej ze szkołą (p. Marzena Choińska, p. Karolina Klicka, p. Paulina Smarzewska) udostępniły ulotki zawierające program szkoleń dla absolwentów klas budowlanych oraz chętnie odpowiadały na pytania naszych gości o możliwości pracy w zawodzie technik budownictwa.
Z kolei młodzież z branży hotelarskiej zaskoczyła przybyłych prezentacją musztry kelnerskiej, obsługi klientów i gości w recepcji hotelu, sztuki baristycznej oraz pokazem barmańskim w stylu Flair. Uczniowie przyrządzali i serwowali bezalkoholowe drinki. Ogromną atrakcję dla uczestników Dnia Otwartego stanowiło obserwowanie podczas pracy profesjonalnych barmanów z drink baru „Imperium Weselne” - p. Jakuba Kosewskiego i p. Patryka Ciborowskiego.
Natomiast młodzież ucząca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowała prezentację pod hasłem ”Zdrowe żywienie i zdrowy styl życia”. Ekspozycja obejmowała: pokaz produkcji soków (owocowych, warzywnych, owocowo – warzywnych) , napojów na bazie wody, owoców i ziół, niskokalorycznych deserów (na bazie owoców i galaretek) oraz przygotowywanie przekąsek z wykorzystaniem warzyw i owoców. Uatrakcyjnieniu spotkania służył quiz o zdrowej żywności w języku angielskim. Ważny element estetyczny stoiska stanowiła przykładowa dekoracja stołu do śniadania.
Uczniowie zainteresowani nauką w liceum ogólnokształcącym w klasie o profilu „Służba w policji” mogli odbyć bezpieczny trening strzelecki przy użyciu trenażera policyjnego. Uczyli się też udzielania pierwszej pomocy. Ponadto zapewniono im spotkanie z paniami z Komendy Miejskiej Policji w Łomży: aspirant Moniką Lipińską i posterunkową Beatą Pawelczyk. Oprócz wyposażenia radiowozu poznali ekwipunek policjanta służący zabezpieczeniu imprez masowych oraz sposoby pobierania odcisków palców.
Osoby zainteresowane nauką w klasie o profilu psychopedagogicznym uczestniczyły w Memoriadzie - zajęciach, podczas których wykonywały ćwiczenia doskonalące pamięć, spostrzegawczość i koncentrację uwagi. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Ostatni punkt programu Dnia Otwartego zrealizowano w muzeum szkolnym. Naszych gości zapoznano z sylwetką patrona szkoły, mogli też oni zadawać pytania dotyczące nauki w ZSTiO Nr 4 i możliwości zatrudnienia po jej ukończeniu.
Przygotowane w atrakcyjny sposób informacje o naszej placówce pozwoliły wszystkim zainteresowanym pogłębić wiedzę na temat jej bazy dydaktycznej oraz kierunków kształcenia. Gimnazjaliści i ósmoklasiści zapoznali się z osiągnięciami uczniów liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia.
Frekwencja dopisała, goście przybyli bardzo licznie. Wśród odwiedzających byli m.in. uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piątnicy, Śniadowie i Konarzycach, Gimnazjum w Zbójnej, Gimnazjum w Nowogrodzie, Gimnazjum nr 1, 8, 9, SP w Kupiskach, SP nr 1 i 10 w Łomży wraz z opiekunami. Mamy nadzieję, że główne założenie naszego przedsięwzięcia spełniło oczekiwania przybyłych i z wieloma z nich spotkamy się w nowym roku szkolnym.
Wszystkim biorącym udział w Dniu Otwartym ZSTiO Nr 4 w Łomży bardzo dziękujemy.

Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE
Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE
Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE
Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE
Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE
Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE
Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE
Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE
Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE
Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE Dzień Otwarty w BUDOWLANCE   Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: