Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży informuje absolwentów szkół podstawowych o prowadzonym naborze do nowopowstałej, Certyfikowanej Klasy Wojskowej - oddziału przygotowania wojskowego. Szkoła uzyskała zezwolenie na prowadzenie takiego oddziału od 1 września 2020 roku.
W oddziale realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Program realizowany będzie przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy się 50-godzinnym obozem szkoleniowym, przeprowadzanym na początku ostatniego roku nauki.

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:
    •
odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
    • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
    • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
    • stałe konsultacje (już w toku realizacji projektu) przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania
      możliwości podjęcia służby adekwatnej do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Zachęcamy wszystkich młodych ludzi, którzy planują związać swoją przyszłość z wojskiem do sprawdzenia swoich możliwości w oddziałach przygotowania wojskowego.

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: