Jedyny sposób, by poznać, gdzie są granice naszych możliwości to przekroczyć je,
dokonując tego, co niemożliwe.                                                                                  
Arthur C. Clarke
 
Stypendia i nagrody edukacyjne przyznawane są za wyniki uzyskane w klasyfikacji końcoworocznej poprzedzającej rok szkolny, na który się je przyznaje.
Cieszymy się, że wśród tegorocznych nagrodzonych są cztery uczennice naszej szkoły.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały:
          - uczennica dotychczasowego czteroletniego technikum:
                Małachowska Izabela /klasa 4AH/ średnia ocen 5,18
          - uczennica dotychczasowego trzyletniego liceum:
                Rutkowska Karolina /klasa 3AP/ średnia ocen 5,00
          - uczennica pięcioletniego technikum:
                Skrodzka Ewelina /klasa 2AHp/ średnia ocen 4,89
          - uczennica czteroletniego liceum:
                Kalinowska Weronika /klasa 2PPp/ średnia ocen 4,78
Ponadto, Izabela Małachowska otrzymała też Nagrodę Edukacyjną Prezydenta Miasta Łomża.
 
Przyznane stypendia i nagrody są wyrazem uznania dla trudu, codziennej pracy i osiągnięć naukowych uczniów. Nagrodzonym uczennicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Niech ich przykład będzie wzorem do naśladowania.
 

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

 

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: