W związku z Zarządzeniem nr 155/2018 Prezydenta Miasta Łomży z dn. 09.05 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży powołana została przez Dyrektora Szkoły p. Artura Ciborowskiego Szkolna Komisja Wyborcza w okręgu wyborczym przy ZSTiO nr 4 w Łomży (p. W. Czupryński – przewodniczący, p. Beata Bednarczyk i p. Anna Ulińska - członkowie), której celem było przeprowadzenie wyborów na 2 radnych z naszego okręgu wyborczego. Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny i opiniodawczy dla organów samorządu Miasta Łomży w sprawach dotyczących młodzieży i nie jest związana z żadną partią polityczną. Zgłosiło się 7 kandydatów, ale Komisja zarejestrowała tylko 5 kandydatów spełniających kryteria kandydowania na radnego. W ramach kampanii wyborczej kandydaci przygotowali plakaty wyborcze ze swoimi zdjęciami i krótkim programem wyborczym (plakaty te eksponowane były na szkolnym korytarzu przez ponad tydzień, a kandydaci do dnia wyborów pozyskiwali swoich potencjalnych wyborców (uczniów ZSTiO).
W dn. 08.06.2018 r w godzinach od 8 do 12 odbyły się wybory, w których spośród 5 kandydatów wybrano dwie osoby do Młodzieżowej Rad Miejskiej Łomży. Lokal wyborczy był umiejscowiony w sali nr 17. Dziękujemy Samorządowi Szkoły oraz kilku uczennicom z klasy 2 Ap i 2Pp, które zasiadły w komisji wyborczej, sprawdzały tożsamość wyborców i instruowały ich w jaki sposób mogą zagłosować na kartach dostarczonych przez Urząd Miasta Łomży. Po podliczeniu głosów okazało się, że zwyciężczynią wyborów w okręgu nr 4 została Eliza Niedźwiecka z klasy 2TŻ, a drugie miejsce zajęła Julia Ruszczyk z klasy 1Ap. Gratulujemy wybranym osobom. Obie uczennice stały się naszymi reprezentantami w Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży na okres 2-letniej kadencji. Obok zamieszczamy fotorelację z wyborów.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: