W dn. 14 czerwca br. grupa młodzieży z naszej szkoły wraz z panem Dyrektorem Arturem Ciborowskim oraz nauczycielami historii p. Elżbietą Wiśniewską i p. Wiesławem Czupryńskim uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym w ramach projektu miejskiego „Ziemia łomżyńska- nasza mała ojczyzna”. Towarzyszył nam pan Dariusz Syrnicki w żołnierskim mundurze z czasów II wojny - przedstawiciel lokalnego oddziału Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i współuczestnik projektu.
Podróż ta była kontynuacją warsztatów historycznych przeprowadzonych dla młodzieży przez pana D. Syrnickiego oraz starszego Bractwa Historycznego w Łomży p. Czesława Rybickiego. Podążając „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej" odwiedziliśmy Zambrów, Andrzejewo ,Paproć Wielką, Wygodę i Czerwony Bór.
W Zambrowie młodzież poznała losy tej miejscowości w czasie powstania styczniowego (Pomnik Orła Białego), w okresie dwudziestolecia międzywojennego i kampanii wrześniowej. W Regionalnej Izbie Historycznej, mieszczącej się w budynku dawnych koszar rosyjskich, uczniowie wysłuchali prelekcji pracownika RIH - pana Dawida Balkana na temat historii 71 Pułku Piechoty i jego roli w walkach we wrześniu 1939r. oraz losów Zambrowa w okresie II wojny i tuż po niej.
W oparciu o czasową wystawę plakatów poświeconą Rotmistrzowi Pileckiemu prelegent sugestywnie nakreślił też sylwetkę i działalność - polskiego bohatera „bez skazy na pancerzu”.
W Andrzejewie na cmentarzu oddaliśmy hołd polskim żołnierzom z 18 Dywizji Piechoty walczącej w 1939 r. w ramach Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew” oraz jej dowódcy płk Stefanowi Kosseckiemu. Zapalone przez młodzież znicze, minuta milczenia oraz krótka modlitwa były wyrazem pamięci i czci wobec tych co za Polskę oddawali życie. Nauczyciele historii przybliżyli uczestnikom wyjazdu losy 18 DP (tzw. żelaznej dywizji) w kampanii wrześniowej w naszym regionie, natomiast pan Dariusz Syrnicki - losy jednej z miejscowych rodzin patriotycznych - rodziny Turowskich. Do rodziny tej należał m.in. Jan Turowski komendant NSZ z powiatu Ostrów Mazowiecka zamordowany przez UB w 1947, jego brat Stanisław, który poniósł śmierć w bitwie pod Czerwonym Borem w czerwcu 1944 r., czy też najmłodszy z rodzeństwa – Antoni, zginął w ostatnim dniu II wojny 8 maja 1945 r.
W Paproci Dużej obejrzeliśmy kościół, będący repliką dawnego kościoła ewangelickiego, związanego z osadnictwem niemieckim w regionie po III rozbiorze Polski. W nim to 15 lipca 1899 r. Józef Piłsudski wziął ślub z Marią Juszkiewicz
Kolejnym punktem naszej wycieczki była Wygoda, gdzie przy pomniku upamiętniającym bitwę pod Czerwonym Borem delegacja młodzieży zapaliła znicz. W historię tej bitwy wprowadzili uczniów nauczyciele historii ,wyjaśniając strategię partyzantów walczących z 15-krotnie silniejszym wrogiem. Uczniowie mogli dowiedzieć się także o próbach zacierania prawdy historycznej w okresie PRL-u, kiedy to z przyczyn ideologicznych zakazywano mówić o narodowych organizacjach podziemnych takich jak Narodowe Siły Zbrojne, Narodowa Organizacja Wojskowa czy Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, a o Armii Krajowej zaledwie wzmiankowano gloryfikując podziemie komunistyczne oraz tzw. utrwalaczy władzy ludowej z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
Zwieńczeniem wycieczki była wizyta w obiekcie Nadleśnictwa Łomżyńskiego w Czerwonym Borze. Tam w ramach edukacji leśnej podczas pogadanki na temat ochrony przyrody i zarządzania lasami państwowymi młodzież dowiedziała się jak właściwie zachować się w lesie i dlaczego należy czasem wycinać drzewa (jedyny sposób walki z kornikiem drukarzem) oraz redukować liczbę zwierząt w lesie.
Bardzo miłym akcentem wyjazdu, który przypadł do gustu młodzieży, było ognisko przygotowane przez Nadleśnictwo. Podczas pieczenia kiełbasek dzieliliśmy się swoimi wrażeniami z wycieczki.
W drodze powrotnej uczniowie utrwalili i podsumowali nowo zdobyte wiadomości. Nauczyciele docenili wypowiedzi i postawę najbardziej wyróżniających się uczestników: Jakuba Tabędzkiego z kl.1PP ,ubranego w żołnierski w mundur z czasów II wojny oraz Jana Kossakowskiego z kl.2a TB i Agaty Lusy z kl.1Ap.
Wycieczka była elementem projektu, w którym uczestniczy nasza szkoła, realizowanego w ramach obchodów 600 lecia nadania Łomży praw miejskich. W atrakcyjny sposób przyczyniła się do popularyzacji wśród uczniów historii regionalnej oraz kształtowania ich postaw patriotycznych./wartości Umożliwiła im też właściwe zrozumienie tradycyjnych wartości „Bóg, Honor i Ojczyzna” oraz współistnienia obok siebie w regionie różnych tradycji religijnych i narodowych w XIX i XX w.

Elżbieta Wiśniewska, Wiesław Czupryński

Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej”
Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej”
Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej”
Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej”
Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej”
Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej”
Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej” Wyjazd edukacyjny „Śladami walk mieszkańców ziemi łomżyńskiej”

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: