W dniu 30.09.2021 r. grupa młodzieży z klas 3PP, 1PP i 2AP pod opieką nauczycieli: p. Bogusławy Romanowskiej, p. Elżbiety Wiśniewskiej, p. Beaty Kamińskiej-Szmitko oraz p. Waldemara Cwaliny i p. Kamila Galanka uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Unii Europejskiej w Goniądzu oraz Tykocina. Wyjazd ten realizował cele profilaktyki uniwersalnej oraz umożliwiał uczniom poznanie dziedzictwa kulturowego Polski na przykładzie Wielkiej Synagogi w Tykocinie - jednej z najsłynniejszych atrakcji turystycznych wielokulturowego Podlasia.
Niezwykle wartościowym i emocjonalnym przeżyciem dla uczestników okazała się wizyta w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Unii Europejskiej w Goniądzu, odbywająca się w ramach prewencji niepożądanych zachowań młodzieży. Poprzedziło ją obejrzenie przez uczniów na zajęciach wychowawczych lub psychopedagogicznych reportażu z MOW „Rinke za zamkniętymi drzwiami”.
Spotkanie przygotowane z ogromnym profesjonalizmem ze strony Dyrekcji i Zespołu Wychowawczego placówki ukazało uczestnikom wyjazdu jej działalność, nowatorskie programy i projekty oraz kierunki pracy z dziewczętami, które po traumatycznym dzieciństwie „pogubiły się lub miały pecha w życiu”. Pan Dyrektor MOW w swojej prezentacji oraz odpowiadając na pytania uczniów wskazał demoralizację (wagary, narkotyki, alkohol, agresję) jako główną przyczynę kierowania młodzieży do placówki. Przedstawiając dzień wychowanek MOW-u oraz bogatą ofertę zajęć dodatkowych umożliwiających dostrzeżenie przez dziewczęta własnego potencjału, skłonił uczniów do refleksji nad własnym zachowaniem i postępowaniem. Podkreślił, że „życie, to pole wyboru” a „nuda, to droga do demoralizacji”, dlatego każdy młody człowiek powinien umieć odkryć swoje mocne strony oraz rozwijać pasje i talenty. Zaznaczył też, że dobrze byłoby, aby ten młody człowiek spotkał na swej drodze osoby, które go wysłuchają i udzielą mu potrzebnego wsparcia.
Była to wspaniała lekcja wychowawcza ucząca młodzież wiary w siebie, motywująca ją do pracy nad sobą, do dokonywania właściwych wyborów w życiu oraz poszukiwania sensu w tym trudnym, czasem niezrozumiałym świecie.
Dopełnieniem treści profilaktycznych był program turystyczny wyjazdu, który umożliwił poznanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz zrozumienie istoty wielokulturowości Podlasia. Uczestnicy wycieczki odwiedzili Tykocin - malownicze miasteczko, położone w dolinie Narwi - od XVI w. zamieszkałe przez przedstawicieli wielu narodów. Tam zwiedzili z przewodnikiem Wielką Synagogę z XVII wieku, będącą drugą co wielkości i jedną z najstarszych synagog w Polsce, stanowiącą pozostałość po istniejącej tu niegdyś licznej gminie żydowskiej. Oglądając pięknie zdobione cytatami biblijnymi w języku hebrajskim i aramejskim wnętrza tego miejsca modlitwy, uczniowie mogli poznać istotę i symbole religii judaistycznej oraz historię tykocińskich Żydów, zakończoną tragicznie masowym mordem dokonanym przez hitlerowców w 1941 r.
Wyjazd ten stanowi integralną część projektu profilaktycznego „Bądź bezpieczny” realizowanego w tym roku w naszej szkole i jest doskonałym uzupełnieniem Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły. Był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta w Łomży.

Oto kilka refleksji uczestników wyjazdu:
„Dzisiejszy wyjazd do Goniądza i Tykocina był bardzo interesujący. Poznanie przyczyn pobytu i życia dziewcząt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu skłania nas do refleksji nad naszym życiem i zachowaniem. Natomiast wizyta w synagodze w Tykocinie pogłębiła naszą wiedzę na temat historii i religii Żydów.”
Anna Świerczewska, Paulina Brutkowska kl. 1PP

„W prestiżowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu dowiedziałyśmy się wiele o życiu przebywających tam dziewczyn. To miejsce dało nam wiele do myślenia, a pobyt tam poruszył nasze serca…”
Kinga Grabowska, Weronika Kalinowska kl. 3PP

„Wizyta w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu dała mi dużo do myślenia. Po rozmowie z Panem Dyrektorem tej placówki przemyślałem sobie kilka spraw dotyczących zachowania. Ciekawe dla mnie było również zobaczenie tego ośrodka od wewnątrz, jego pomieszczeń oraz pokoi w których mieszkają dziewczyny… Natomiast zwiedzenie zabytkowej synagogi w Tykocinie rozbudziło moje zainteresowanie kulturą żydowską i historią Tykocina.”
Jakub Trepanowski kl. 2Ap

„Prezentacja Pana Dyrektora w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu dała nam dużo do myślenia na temat złego postępowania młodzieży oraz patologii w rodzinach….”
Hubert Boryszewski, Mikołaj Supiński kl. 2Ap

„Wycieczka była ciekawą i pełną emocji lekcją wychowawczą oraz wspaniałą formą integracji klasy. Nauczyła nas też tego, że trzeba być kulturalnym i pozytywnym człowiekiem oraz szukać swoich dobrych stron.”

Viktoriia Yatsenko i Ewa Yermolenko kl. 2Ap

 

Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu
Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu
Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu
Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu
Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu
Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu
Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu
Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu
Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu
Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: