Przed 40 laty , w nocy z 12 na13 grudnia 1981roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim na mocy dekretu Rady Państwa wprowadziła w Polsce stan wojenny. Był on reakcją władzy komunistycznej na protesty społeczne, obejmujące cały kraj, w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą i coraz trudniejszymi warunkami życia ludności. Ta operacja władzy przeciwko społeczeństwu miała na celu zniszczenie „Solidarności”. Tego dnia złamano nadzieje milionów Polaków i na wiele lat odsunięto szansę na demokratyczne przemiany.
Przypomnieniu i utrwaleniu pamięci tych tragicznych wydarzeń w naszej szkole służy ekspozycja dotycząca stanu wojennego, przygotowana przez uczniów pod kierunkiem pani Elżbiety Wiśniewskiej, na podstawie materiałów Instytutu Pamięci Narodowej . Zamieszczone tam zdjęcia, dokumenty i wypowiedzi historyków z IPN przybliżają młodzieży okoliczności wprowadzenia oraz realia życia codziennego stanu wojennego . Prezentują represje władz wobec społeczeństwa oraz formy oporu społecznego. Na wystawie nie zabrakło też apelu IPN o zapalenie światełka wolności 13 grudnia o godzinie 19.30 dla symbolicznego uczczenia pamięci 100 ofiar stanu wojennego. Kampania społeczna „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił także papież Jan Paweł II. Przeprowadzone w dniu 13 grudnia lekcje historii w oparciu o ekspozycję pozwoliły uczniom lepiej zrozumieć rzeczywistość stanu wojennego i klimat tamtego „ czasu apokalipsy”, który wstrząsnął głęboko całym społeczeństwem.
W ramach obchodów 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli również w spotkaniach online zorganizowanych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku. 6 grudnia kl.3 TŻg pod opieką p. W. Czupryńskiego wzięła udział w wykładzie dr Jarosława Schabieńskiego związanym z 40 rocznicą stanu wojennego w naszym regionie. Natomiast 9 grudnia kl.4AH pod opieką p. E. Wiśniewskiej uczestniczyła spotkaniu online z cyklu "Żywa lekcja historii - stan wojenny", w którym swoje relacje z tamtych dramatycznych wydarzeń przedstawili młodzieży panowie Lech i Mariusz Feszlerowie - świadkowie stanu wojennego.
Ponadto 13.12.2021 r. uczniowie i pracownicy naszej szkoły wzięli udział w wirtualnej akcji „Zapal znicz”. Uczestnicy otrzymali link (wysłany przez p. W. Czupryńskiego w e-dzienniku) do strony z wirtualnym zniczem upamiętniającym ofiary stanu wojennego.

40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego - pamiętamy 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego - pamiętamy    

 

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: