26 kwietnia 2022 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste rozdanie certyfikatów potwierdzających realizację stażu zagranicznego w Wilnie oraz wręczenie potwierdzeń kwalifikacji zawodowych dokumentem Europas Mobilność. Staż uczniów realizowany był na zasadach Programu Erasmus+ i finansowany ze środków POWER w ramach projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”. Na uroczystości obecni byli: Dyrektor i Wicedyrektorzy szkoły, opiekunowie, uczniowie uczestniczący w projekcie oraz uczniowie młodszych klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Technikum Hotelarskiego. Uroczystość rozpoczął Pan Kazimierz Duda, opiekun projektu z ramienia szkoły. Następnie przedstawiciele uczniów uczestniczących w stażu przybliżyli wszystkim uczestnikom uroczystości, przebieg praktyk i opowiedzieli o sposobie spędzania wolnego czasu. Uczniowie opowiedzieli, jak poznawali kulturę i obyczaje mieszkańców Litwy, zdobywali umiejętność odnalezienia się w innym kraju, nawiązania nowych znajomości i wykorzystywania języka angielskiego w praktyce. Staże to nie tylko praca ale także zorganizowany czas wolny. Uzupełnieniem codziennych praktyk była możliwość zwiedzania Wilna oraz uczestniczenia w szeregu wycieczkach przygotowanych w ramach projektu. Następnie wyświetlony został film pokazujący przebieg stażu oraz atrakcje Wilna i Litwy.
Głównym elementem uroczystości było wręczenie przez Pana Dyrektora Artura Ciborowskiego i Kierownika Szkolenia Praktycznego Pana Kazimierza Dudę certyfikatów potwierdzających realizację stażu i dokumentów Europas Mobilność. Uroczystość przygotowała opiekunka stażystów z ramienia szkoły - pani Katarzyna Więsak.

Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność
Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność
Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność
Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność
Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność Rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz wręczenie dokumentów Europas Mobilność

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: