Trwa rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych stoją przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Młodzi ludzie, którzy wiążą swoją plany zawodowe ze służbą wojskową bądź pracą w administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach związanych z obronnością, mogą wybrać naukę w Certyfikowanej Klasie Wojskowej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym w Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży.
Szkoła uzyskała zezwolenie Ministra Obrony Narodowej na prowadzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego. Jest to doskonała możliwość rozwoju dla uczniów, którzy lubią wyzwania i aktywność fizyczną, a także chcieliby wybrać zawód zapewniający ciągły rozwój, pewność zatrudnienia oraz stabilność zarobków.
Nauka w klasie wojskowej jest bezpłatna, pozwala uczniom przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a także odbyć zajęcia teoretyczne i praktyczne z przygotowania wojskowego. W trakcie nauki odbędzie się też obóz szkoleniowy. W toku kształcenia uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne przydatne w przyszłej służbie w różnych formacjach mundurowych, a także do dalszego kształcenia w kierunku służby bezpieczeństwa wewnętrznego (wojsko, ochrona mienia i osób).
Szkoła współpracuje z 13. Batalionem Lekkiej Piechoty 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Łomży oraz z Jednostką Strzelecką 1012 im. 33 Pułku Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w zakresie procesu dydaktyczno-wychowawczego. Szkoła dysponuje pełnowymiarową salą gimnastyczną, salą do sportów walki oraz wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia zajęć specjalistycznych z przedmiotu przygotowanie wojskowe. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, takich jak marsze kondycyjne, warsztaty samoobrony czy treningi strzeleckie.

Uczniowie Certyfikowanej Klasy Wojskowej mogą liczyć na:
   • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
   • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
   • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
   • stałe konsultacje przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia
     służby adekwatnej do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Certyfikowana Klasa Wojskowa w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich młodych ludzi, którzy planują związać swoją przyszłość z mundurem. Nabór do klasy jest nadal otwarty.

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: