27 października 2023 roku uczniowie klasy 2 ZZ Branżowej Szkoły I Stopnia ZSTiO nr 4 w Łomży pod opieką wychowawcy klasy i wychowawcy Hufca Pracy w Łomży porządkowali groby na pochodzącej z pierwszych lat XIX wieku zabytkowej nekropolii, która łączy w sobie trzy cmentarze: rzymskokatolicki, ewangelicko-augsburski i prawosławny. Ze względu na zachowane cmentarne nagrobki i pomniki łomżyński cmentarz porównywany jest do warszawskich Powązek.
Podczas akcji porządkowych młodzież zapaliła znicze na grobach ludzi nieznanych nikomu, zapomnianych jak też zasłużonych dla miasta np. Jakuba Wagi oraz Feliksa Bernatowicza. Lampki zapalono bohaterom narodowym oraz ofiarom I i II wojny światowej.
Czas przeznaczony na sprzątanie grobów, był lekcją kształtująca postawę szacunku i pamięci o przodkach i tych, których nie ma już wśród nas. Jest też wdrażaniem do odpowiedniego zachowania się w miejscach pamięci narodowej i miejscach publicznych.

Uczniowie klasy 2ZZ porządkowali groby na cmentarzu Uczniowie klasy 2ZZ porządkowali groby na cmentarzu Uczniowie klasy 2ZZ porządkowali groby na cmentarzu Uczniowie klasy 2ZZ porządkowali groby na cmentarzu Uczniowie klasy 2ZZ porządkowali groby na cmentarzu

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: