W dniu 05.01.2024r., w ramach projektu „ŁOMŻA – MIASTO, W KTÓRYM ŻYJĘ I PRACUJĘ”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, odbyło się w naszej szkole zakończenie projektu „Dom moich marzeń”.
W realizacji projektu uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży pod opieką Pani Marzeny Chętnik oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży pod opieką Pani Katarzyny Szmitko.

Projekt obejmował:
   • Spotkanie Pani Reginy Lewańczuk z uczniami klas IV-VIII z SP nr 5 i SP nr 7 w Łomży i przedstawienie zasad konkursu „Dom moich marzeń”(listopad)
   • Czas na wykonanie i przesłanie prac konkursowych listopad- grudzień 2023
   • Obrady komisji konkursowej i wybór laureatów konkursu
   • Zaprojektowanie kalendarza na rok 2024 z wykorzystaniem prac laureatów
   • Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom przez Pana Kazimierza Dudę i Panią Reginę Lewańczuk (Bony sklepu EMPIK, kalendarze))
   • Zorganizowanie poczęstunku dla uczniów
   • Zaprezentowanie kierunków kształcenia:
       – R. Lewańczuk – Technikum Budowlane
       – E. Trzaska – Technikum Żywienia
       – K. Więsak – Technikum Hotelarskie
   • Wręczenie materiałów reklamujących kierunki kształcenia w szkole
   • Zakończenie i podziękowanie opiekunom i uczestnikom konkursu

W ramach konkursu młodzież zaprezentowała umiejętności plastyczne związane z projektowaniem i aranżacją swojego wymarzonego domu. Komisja konkursowa miała bardzo trudny wybór, ponieważ wszystkie nadesłane prace były bardzo interesujące i piękne. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy opiekunom i uczestnikom za tak duże zaangażowanie.

Organizatorami i opiekunami projektu były:
   – Regina Lewańczuk,
   – Alicja Modzelewska,
   – Beata Szymanowska,
   – Beata Bednarczyk,

Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń”
Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń”
Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń”
Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń”
Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń”
Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń”
Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń” Projekt „Dom moich marzeń”

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: