W dniu 14.03.2024r., w ramach projektu „ŁOMŻA – MIASTO, W KTÓRYM ŻYJĘ I PRACUJĘ”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, odbyły się w naszej szkole warsztaty „Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje”.
Warsztaty podzielone były na dwie tury zajęciowe. W pierwszej części zajęć został przeprowadzony wykład związany z animacją czasu wolnego. W drugiej części odbyły się zajęcia warsztatowe, w której uczestniczyli uczniowie klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży.
Gościem, a jednocześnie prowadzącą warsztaty, była Pani Jolanta Śleszyńska – właścicielka firmy SmileLand w Łomży.
Przebieg dnia :
   » przywitanie Pani Jolanty Śleszyńskiej - przez Panią Magdalenę Kuczewską i Panią Hannę Bukowską;
   » część wykładowa warsztatów- Definicja i rodzaje animacji związanych z kierunkiem hotelarskim oraz ich zastosowanie w pracy animatora;
   » warsztaty dla uczniów klas ósmych z SP nr 4 w Łomży;
   » poczęstunek dla uczniów klas ósmych;
   » wyświetlenie filmu prezentującego kierunki kształcenia w ZSTiO nr 4 w Łomży
   » spotkanie z nauczycielami (ekspertami) kształcenia zawodowego:
      Magdaleną Kuczewską i Hanną Bukowską – promującymi kierunek hotelarski,
      Dorotą Miarką – promującą kierunek żywieniowy, Alicją Modzelewską – promującą kierunki budowlane, Jolantą Grabowską – doradcą zawodowym;
   » zakończenie i podziękowanie gościom - przez Panią Hannę Bukowską i Panią Magdalenę Kuczewską;
   » rozdanie materiałów reklamujących kierunki kształcenia zawodowego w naszej szkole.

Dzięki warsztatom uczniowie zapoznali się z przykładami animacji wykorzystywanych w zawodzie hotelarza. Dowiedzieli się o perspektywach zatrudnienia po odbyciu „Szkolenia na animatora”.
Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w zajęciach, z dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem poznawała tajniki związane z animacją czasu wolnego.

Organizatorami warsztatów były:
   » Hanna Bukowska
   » Magdalena Kuczewska.

Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje” Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje” Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje” Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje” Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje”
Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje” Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje” Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje” Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje” Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje”
Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje” Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje” Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje” Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje” Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje”
Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje” Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje” Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje” Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje” Warsztaty hotelarskie „ Animacja czasu wolnego – Balonowe inspiracje”

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: