Ostatni piątek kwietnia to tradycyjnie dzień, w którym żegnamy naszych Maturzystów. Abiturientom towarzyszyła dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz goście - Pan Wieńczysław Targ, dyrektor Hotelu Gromada w Łomży oraz Pan Andrzej Grodzki, właściciel Hotelu Kurpia Arte w Nowogrodzie.
Wicedyrektor szkoły, Pani Maria Gawryś, powitała wszystkich zebranych. Szczególnie serdecznie zwróciła się do zgromadzonej na sali młodzieży klas maturalnych:
   - absolwentów Technikum Hotelarstwa i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z wychowawczynią Panią Magdaleną Kuczewską
   - absolwentów Technikum Budownictwa z wychowawczynią Panią Lidią Ciborowską
   - absolwentów klasy 4AP Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym z wychowawczynią Panią Beatą Kamińską-Szmitko
  - oraz wychowanków Pani Jolanty Wilczewskiej z klasy 4BP o profilu policyjnym i klasy 4PP o profilu Psychopedagogika (Panią Jolantę reprezentowała Pani Sylwia Kołakowska).
W imieniu wychowawców głos zabrała Pani Lidia Ciborowska.
Nie zabrakło też ciepłych słów od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego – Julii Iwaszkiewicz i Mai Klimaszewskiej.
Korzystając z okazji, kierownik szkolenia praktycznego Pan Kazimierz Duda, pogratulował absolwentom Technikum Hotelarstwa wyników egzaminu zawodowego (100% zdawalności), a goście uroczystości obdarowali najlepszych uczniów miłymi podarkami.
Następnie dyrektor szkoły Pan Artur Ciborowski wraz z wychowawcami wręczyli absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy i nagrody.
Koleżanki i koledzy z klasy 2 o profilu Psychopedagogika wraz ze swoją wychowawczynią Panią Alicją Wirtel , we współpracy z Panią Beatą Szymanowską i Beatą Bednarczyk, przygotowali ciekawą i tryskającą humorem część artystyczną. Udział w jej tworzeniu brali niemal wszyscy uczniowie klasy angażując się w różne czynności.
Spośród uczniów, bezpośredni wystąpiły: Chojnowska Natalia, Iwaszkiewicz Julia, Klimaszewska Maja, Mierzejewski Natalia, Orłowska Weronika (śpiew), Śliwieska Kinga, Tyszka Weronika, Demby Julia (śpiew).
Kończąc uroczystość, Pani Maria Gawryś życzyła absolwentom powodzenia na egzaminach.

Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024
Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024
Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024
Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024
Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024
Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024
Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024
Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024
Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024
Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024
Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024
Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024
Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024 Pożegnanie Maturzystów 2024

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: