W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 25 października uczniowie naszej szkoły wysłuchali prelekcji dr hab. Krzysztofa Sychowicza - Naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Białymstoku dotyczącej twórców niepodległego państwa polskiego. Wykład nawiązywał do wystawy IPN „Ojcowie Niepodległości”, goszczącej w szkole w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«”. Ekspozycja prezentowała sylwetki i działalność niepodległościową Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego.
Podczas spotkania prelegent podkreślił, że mimo dzielących ich różnic w przynależności społecznej, poglądach politycznych czy religii to politycy ci potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Pozostali także wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.
Na zakończenie Pan Dyrektor podziękował dr. K. Sychowiczowi za przybliżenie młodzieży naszej szkoły działalności patriotycznej twórców niepodległego państwa polskiego. Podkreślił też, że wystawa „Ojcowie Niepodległości” i towarzysząca jej prelekcja , wpisują się w szkolne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i są realizacją priorytetu MEN-100.rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
Kontynuacją tych działań były lekcje historii oparciu o wystawę przeprowadzone przez p. Elżbietę Wiśniewską w klasach 2TŻ, 3PP, 1Ap/PP oraz historii i społeczeństwa w kl. 2Ap/PP.
„Ojcowie Niepodległości”- wystawa i prelekcja w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«” „Ojcowie Niepodległości”- wystawa i prelekcja w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«” „Ojcowie Niepodległości”- wystawa i prelekcja w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«” „Ojcowie Niepodległości”- wystawa i prelekcja w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«” „Ojcowie Niepodległości”- wystawa i prelekcja w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«”
„Ojcowie Niepodległości”- wystawa i prelekcja w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«” „Ojcowie Niepodległości”- wystawa i prelekcja w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«” „Ojcowie Niepodległości”- wystawa i prelekcja w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«” „Ojcowie Niepodległości”- wystawa i prelekcja w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«” „Ojcowie Niepodległości”- wystawa i prelekcja w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«”
„Ojcowie Niepodległości”- wystawa i prelekcja w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«” „Ojcowie Niepodległości”- wystawa i prelekcja w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«” „Ojcowie Niepodległości”- wystawa i prelekcja w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«” „Ojcowie Niepodległości”- wystawa i prelekcja w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«” „Ojcowie Niepodległości”- wystawa i prelekcja w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«”
„Ojcowie Niepodległości”- wystawa i prelekcja w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«” „Ojcowie Niepodległości”- wystawa i prelekcja w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«”    

 

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: