Uroczyste spotkanie na sali gimnastycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej otworzyła wicedyrektor p. Maria Gawryś, podkreślając znaczenie wychowania i nauki. Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem p. Anny Ulińskiej przygotowali okolicznościowe dekoracje i zaprezentowali program artystyczny dedykowany nauczycielom i pracownikom szkoły. Młodzież dziękowała za trud włożony w pracę pedagogiczną, za okazywane serce i wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy, a także starania, aby mogła uczyć się w czystej, bezpiecznej i zadbanej szkole.
Prezydium Rady Rodziców w składzie: p. Elżbieta Sielawa, p. Iwona Zawalich oraz p. Elżbieta Olszewska skierowały słowa uznania i podziękowania dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz złożyły na ręce dyrekcji symboliczne wiązanki kwiatów. Dyrektor szkoły p. Artur Ciborowski wręczył nauczycielom i pracownikom szkoły nagrody, które są corocznie przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej.
Naszym drogim pedagogom, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzymy zadowolenia z własnej pracy, wdzięczności uczniów, uznania i należnego im szacunku.

Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej    

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: