W dniu 19.10.2021r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie rekrutacji, współorganizacji kształcenia, przygotowania zawodowego, działalności wychowawczej oraz udziału w procesie doradztwa zawodowego i doskonalenie uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia ZSTiO Nr 4 w Łomży.
Porozumienie podpisali:
Pani Beata Jolanta Matyskiel – Wojewódzki Komendant PWK OHP w Białymstoku
Pan Artur Ciborowski – Dyrektor ZSTiO Nr 4 w Łomży

 

Porozumienie o współpracy z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy Porozumienie o współpracy z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy    

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: