Dnia 02 marca 2022 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość związana Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”- świętem państwowym uchwalonym przez Sejm RP w 2011 r.
Uroczystość miała na celu upamiętnienie żołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce, których władze PRL-u skazały na zapomnienie.
Po sugestywnym utworze „Biały Krzyż”, autorstwa Krzysztofa Klenczona - syna Żołnierza Niezłomnego, głos zabrał p. Wiesław Czupryński. Podkreślił on, że obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na trwałe wpisały się już w kalendarz uroczystości szkoły i są stałym elementem wychowania patriotycznego młodzieży. Następnie uczniowie: Aleksandra Sienkiewicz, Patrycja Konopko z kl. 4AH oraz Adrian Sikora z kl. 4aTB przybliżyli słuchaczom dramatyczne losy Niezłomnych.
Główną częścią spotkania była pogadanka przedstawiciela Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - Oddział w Łomży pana Dariusza Syrnickiego dotycząca łomżyńskiego podziemia niepodległościowego. Prelegent ubrany w mundur Narodowych Sił Zbrojnych w interesujący sposób nakreślił sytuację Niezłomnych i ich -czasem trudne- relacje z miejscową ludnością cywilną. Ukazał też długi proces przywracania ich pamięci do świadomości współczesnego pokolenia. Do pamięci nawiązywały też prezentowane w programie utwory i wideoklipy łomżyńskiej grupy PsG Klika („Ku pamięci”) oraz zespołu Forteca („Kto dziś upomni się o pamięć”).
Końcowym akcentem spotkania było wręczenie przez pana Dariusza Syrnickiego wszystkim jego uczestnikom pakietów publikacji dotyczących bitew i postaci podziemia niepodległościowego z naszego regionu.
Dopełnieniem uroczystości była ekspozycja „ Niezłomni Wyklęci” przygotowana przez uczniów w oparciu o materiały IPN, prezentująca sylwetki i dramatyczne życiorysy najbardziej znanych żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego: m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny „Inka” czy ppłk. Łukasza Cieplińskiego.
Inicjatorami owego wydarzenia byli nauczyciele historii w/w szkoły: p. Elżbieta Wiśniewska, p. Wiesław Czupryński oraz p. Karol Szleszyński we współpracy z p. Kamilem Galankiem.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”    

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: