Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży powstała po rozstrzygnięciu przez Ministerstwo Obrony Narodowej konkursu „Strzelnica w powiecie 2022” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego wirtualnych strzelnic wraz z wyposażeniem, umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji proobronnych oraz funkcjonariuszy uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych.
Całkowita wartość zadania wynosi 155 000,00 zł z czego dofinansowanie MON to 124 000,00 zł, a pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania - 31 000,00 zł ponosi Miasto Łomża.

„Strzelnica w powiecie 2022” w ramach Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022” w ramach Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022” w ramach Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022” w ramach Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022” w ramach Programu Ministerstwa Obrony Narodowej
„Strzelnica w powiecie 2022” w ramach Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022” w ramach Programu Ministerstwa Obrony Narodowej    

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: