W dniu 16 stycznia 2023r. w naszej szkole odbyło się oficjalne otwarcie wirtualnej strzelnicy „Strzelnica w powiecie 2022” z udziałem przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, wojskowych i organizacji proobronnych oraz lokalnych mediów. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m. in. Poseł na Sejm RP Aleksandra Łapiak, Senator RP Marek Adam Komorowski, Wicewojewoda Podlaski Bogusława Szczerbińska, Prezydent Miasta Łomża dr Mariusz Chrzanowski, Zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski, Zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki, Dowódca 18 Pułku Logistycznego w Łomży płk Paweł Gałązka, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży ppłk Adam Olszewski, w zastępstwie mjr. Mariusza Sakowskiego Dowódcy 13. Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży – Dowódca 1 klp por. Michał Korzeniecki, Dowódca – Prezes Związku Strzeleckiego „Strzelec” chor. ZS Adam Perkowski oraz Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży Zbigniew Bernard Kossakowski i Naczelnik Wydziału Edukacji UM Łomża Paweł Piwowarski.
Po przywitaniu gości przez dyrektora szkoły Pana Artura Ciborowskiego głos zabrał Senator RP Marek Adam Komorowski, który dziękował włodarzowi miasta i dyrektorowi placówki za działania wykonane w kierunku uruchomienia strzelnicy w szkole, a drugiej strzelnicy wirtualnej w Łomży. Natomiast Wicewojewoda Podlaski Bogusława Szczerbińska i Dowódca 18 Pułku Logistycznego w Łomży płk Paweł Gałązka w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na znaczenie powstania strzelnicy dla kształtowania postaw patriotycznych, obronnych młodzieży. Z kolei Prezydent Miasta Łomża dr Mariusz Chrzanowski podkreślił, że zakupione wirtualne strzelnice z programu Ministerstwa Obrony Narodowej pozwolą zdobywać i doskonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią, wykonywania zadań strzeleckich uczniom oraz zainteresowanym organizacjom funkcjonującym w Łomży i jej mieszkańcom. Podkreślił, też że „BUDOWLANKA już od kilkunastu lat kształci młodzież w klasach mundurowych na kierunku „Służba w policji”, a od 1 września 2023 r. planuje uruchomienie Oddziału Przygotowania Wojskowego.”
Po wystąpieniach gości nastąpiło uroczyste otwarcie wirtualnej strzelnicy. Przecięcia wstęgi dokonali Pani Poseł na Sejm RP Aleksandra Łapiak, włodarz miasta - dr Mariusz Chrzanowski oraz reprezentantka społeczności szkolnej Diana Dąbrowska - uczennica klasy drugiej IV LO w Łomży.
Podczas uroczystości uczniowie z klas policyjnych przygotowani pod kierunkiem nauczycieli - p. Mariusza Chojnowskiego, p. Beaty Kamińskiej-Szmitko, p. Piotra Trzaski oraz p. Przemysława Chojnickiego zaprezentowali możliwości nowoczesnej strzelnicy. Następnie swoich sił w strzelaniu spróbowali zaproszeni goście.
Po części oficjalnej dyrektor szkoły zaprosił wszystkich uczestników uroczystości do obejrzenia stoiska promocyjnego 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz na tradycyjną żołnierską grochówkę, przygotowaną przez uczniów technikum branży żywieniowej pod kierunkiem pań: Ewy Bogulas i Edyty Trzaski.
Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży powstała po rozstrzygnięciu przez Ministerstwa Obrony Narodowej konkursu „Strzelnica w powiecie 2022” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego wirtualnych strzelnic wraz z wyposażeniem, umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji proobronnych oraz funkcjonariuszy uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych.
„Strzelnica w powiecie” to konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej, którego celem jest nie tylko rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce i szkolenie młodzieży, lecz także rozwijanie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie.
Wirtualna strzelnica w naszej szkole jest multimedialnym strzeleckim systemem edukacyjno-treningowym działającym wirtualnie, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie rozwiązań wojskowych. Umożliwia ona uczniom ćwiczenie różnych wariantów sytuacji bojowych w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Jednocześnie będzie mogło szkolić się na niej kilka osób z możliwością wykorzystania laserowych symulatorów różnej broni treningowej - karabinków lub pistoletów.
Strzelnica wirtualna oprócz kształcenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią będzie służyć również działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa. Pozwoli ona na realizację wymagań podstawy programowej z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie strzelania. Wzbogaci także ofertę kształcenia w klasach mundurowych, uczących się w naszej szkole .
Całkowita wartość zadania wynosi w 155 000,00 zł z czego dofinansowanie MON to 124 000,00 zł, a pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania - 31 000,00 zł ponosi Miasto Łomża.

Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży    

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: