Czytaj więcej: Szkoła pamięta
 
W ramach kolejnej akcji MEiN #szkoła pamięta zorganizowane zostały następujące działania: Rozesłano link do filmu na temat Żołnierzy Wyklętych ziemi łomżyńskiej. Przygotowano tablice upamiętniające osoby i instytucje walczące o niepodległość Polski. Kulminacją była wizyta klasy 4AP z wychowawcą p. Wiesławem Czupryńskim na cmentarzu w celu zapalenia zniczy na wybranych grobach lokalnych bohaterów.

Czytaj więcej: Szkoła pamięta

Czytaj więcej: Tydzień dobrego chleba na zakwasie i zdrowego stylu życia

 

 
 

W dniu 21.10.2022r. odbyło się w naszej szkole zakończenie tygodniowej akcji „Tydzień dobrego chleba na zakwasie i zdrowego stylu życia”. Akcja ta ma na celu podniesienie świadomości konsumentów na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie wypiekanego tradycyjnymi metodami oraz promowanie zdrowego stylu życia.
Działania były związane także z udziałem szkoły w projekcie „ŁOMŻA – MIASTO, W KTÓRYM ŻYJĘ I PRACUJĘ”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Organizatorkami akcji były Pani Edyta Trzaska i Pani Ewa Bogulas. Osobami współpracującymi były: Pani Katarzyna Więsak, Pani Bogusława Romanowska, Pani Dorota Miarka i Pani Katarzyna Rainko.

Czytaj więcej: Tydzień dobrego chleba na zakwasie i zdrowego stylu życia

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej
Uroczyste spotkanie na sali gimnastycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej otworzyła wicedyrektor p. Maria Gawryś, podkreślając znaczenie wychowania i nauki. Uczniowie z klasy 4AHp pod kierunkiem p.Magdaleny Kuczewskiej zaprezentowali program artystyczny , młodzież (głównie z klasy 1PP) pod kierunkiem p. Beaty Szymanowskiej i p.Beaty Bednarczyk przygotowała okolicznościowe dekoracje. Wszystko to dedykowano nauczycielom i pracownikom szkoły. Uczniowie dziękowali za trud włożony w pracę pedagogiczną, za okazywane serce i wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy, a także za starania, aby mogli uczyć się w czystej, bezpiecznej i zadbanej szkole.
Dyrektor szkoły p. Artur Ciborowski wręczył nauczycielom i pracownikom szkoły nagrody, które są corocznie przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej

 Czytaj więcej: Ślubowanie uczniów klas pierwszych
W dniu 12 października 2022r. podczas uroczystości, którą poprowadziła pani wicedyrektor Maria Gawryś uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.
Młodzież wysłuchała okolicznościowych przemówień. W imieniu wychowawców głos zabrała p.Hanna Bukowska, zaś w imieniu starszej młodzieży pierwszoklasistów zgromadzonych na sali gimnastycznej powitały uczennice Anna Świerczewska i Patrycja Babowicz.
Ślubowanie na sztandar szkoły przyjął od uczniów klas pierwszych dyrektor szkoły p. Artur Ciborowski.

Czytaj więcej: Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Czytaj więcej: Akcja honorowego krwiodawstwa
4 i 12 października 2022 r. w naszej szkole zorganizowano kolejną akcję zbiórki krwi pn. Młoda Krew Ratuje Życie 2022/2023. Tym razem grupa uczniów z klas 4TŻg, 4AHg, 4aTBp naszego Zespołu oddała krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenowy Oddział w Łomży.
Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w szkolnych akcjach krwiodawstwa, propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zaangażowanie w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.
Zachęcamy jednocześnie wszystkich pełnoletnich w pełni zdrowych uczniów do dzielenia się najcenniejszym darem, którego nie można kupić, ani wyprodukować.

Czytaj więcej: Akcja honorowego krwiodawstwa

 Czytaj więcej: V gala konkursu literackiego IPN-u
W dniu 11.10. w Białymstoku odbyła się V gala konkursu literackiego IPN-u, w którym wyróżnienie otrzymała nasza uczennica Anna Gładysiak z kl. 4 TŻ/AHg. Gratulujemy sukcesu. Jej wiersz zostanie opublikowany w tomiku poezji który wyda IPN. Opiekunem szkolnym Ani Gładysiak był p. Wiesław Czupryński.

Czytaj więcej: V gala konkursu literackiego IPN-u

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: