Czytaj więcej: Akcja „Cała Polska czyta na głos 2.0”
1 lutego 2023 roku już po raz szósty był obchodzony Światowy Dzień Głośnego Czytania. Dołączyliśmy więc do ogólnopolskich obchodów tego święta. Akcja „Cała Polska czyta na głos 2.0” trwała do końca lutego 2023 roku.
Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej.
Nasi uczniowie (sami lub z pomocą) wybierali tekst literacki lub jego fragment, a następnie nagrywali materiał audio. Wśród tekstów były m.in. utwory Agnieszki Osieckiej, której to tomik wierszy zapewniły nasze panie z biblioteki. Nie mogło też obyć się bez wątku związanego z matematyką…. i mamy (wraz z krótkim wstępem) twierdzenie Pitagorasa.

Czytaj więcej: Akcja „Cała Polska czyta na głos 2.0”

Czytaj więcej: Walentynki w szkole
Dnia 14.02.2023 r. w naszej szkole obchodziliśmy Walentynki – wyjątkowy dzień wyrażania sympatii czy przyjaźni.
Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową. Uczniowie, którzy chcieli przekazać życzenia swoim sympatiom, kilka dni wcześniej wrzucali własnoręcznie wykonane kartki walentynkowe do specjalnie przygotowanej skrzynki. Następnie – Walentynkowi Listonosze z klas 1PP oraz 3AP - rozdawali pocztę w czasie zajęć lekcyjnych. Wszyscy odbiorcy byli mile zaskoczeni.

Czytaj więcej: Walentynki w szkole

Czytaj więcej: WOŚP
W tym roku nasi uczniowie uczestniczyli wraz z Samorządem Uczniowskim w zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariuszom udało się zasilić konto fundacji na dwa sposoby- kilogramami „złotych grosików” wraz z łomżyńskimi morsami oraz datkami w dodatkowej „puszce na grubszą walutę”.
W niedzielę 22 stycznia na plaży miejskiej w Łomży miało miejsce usypanie serca z zebranych grosików, nasze grosiki też tam były!
Tym razem zbieraliśmy na zakup specjalistycznego sprzętu dla szpitali dziecięcych. Pozytywna atmosfera i życzliwość panująca wokół dodawała nam energii i siły.

Czytaj więcej: WOŚP

Czytaj więcej: Konkurs „Solidarność - droga do wolności”
                                                                           "Solidarność to jeden i drugi, nigdy jeden przeciw drugiemu"
                                                                                                                                                 św.Jan Paweł II

17 stycznia 2023r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu wiedzy „Solidarność – droga do wolności”. Konkurs ten po raz trzeci zorganizowała Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Łomży, którą kieruje przewodnicząca p. Jolanta Chojnowska. Adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z Łomży oraz powiatu łomżyńskiego, a także pilotażowo do studentów Akademii Nauk Stosowanych w Łomży- odbywał się w dwóch etapach-szkolnym i finałowym. Celem konkursu było ukazanie młodzieży walki o godność człowieka, trudności z jakimi mierzyli się Polacy w 1980 roku oraz przypomnienie wartości i ideałów „Solidarności”.

Czytaj więcej: Konkurs „Solidarność - droga do wolności”

Czytaj więcej: Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
W dniu 16 stycznia 2023r. w naszej szkole odbyło się oficjalne otwarcie wirtualnej strzelnicy „Strzelnica w powiecie 2022” z udziałem przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, wojskowych i organizacji proobronnych oraz lokalnych mediów. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m. in. Poseł na Sejm RP Aleksandra Łapiak, Senator RP Marek Adam Komorowski, Wicewojewoda Podlaski Bogusława Szczerbińska, Prezydent Miasta Łomża dr Mariusz Chrzanowski, Zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski, Zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki, Dowódca 18 Pułku Logistycznego w Łomży płk Paweł Gałązka, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży ppłk Adam Olszewski, w zastępstwie mjr. Mariusza Sakowskiego Dowódcy 13. Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży – Dowódca 1 klp por. Michał Korzeniecki, Dowódca – Prezes Związku Strzeleckiego „Strzelec” chor. ZS Adam Perkowski oraz Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży Zbigniew Bernard Kossakowski i Naczelnik Wydziału Edukacji UM Łomża Paweł Piwowarski.

Czytaj więcej: Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

Czytaj więcej: „Strzelnica w powiecie 2022” w ramach Programu Ministerstwa Obrony Narodowej
Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży powstała po rozstrzygnięciu przez Ministerstwo Obrony Narodowej konkursu „Strzelnica w powiecie 2022” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego wirtualnych strzelnic wraz z wyposażeniem, umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji proobronnych oraz funkcjonariuszy uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych.
Całkowita wartość zadania wynosi 155 000,00 zł z czego dofinansowanie MON to 124 000,00 zł, a pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania - 31 000,00 zł ponosi Miasto Łomża.

Czytaj więcej: „Strzelnica w powiecie 2022” w ramach Programu Ministerstwa Obrony Narodowej

 Czytaj więcej: Uczniowie Technikum Żywienia w przedszkolu

 

 
 
W dniu 21 grudnia 2022 roku uczniowie klas 3 TŻiUG i 4 TŻiUG odwiedzili wraz z opiekunami Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne „Klubik Malucha”, filia ul. Małachowskiego 3 w Łomży. Akcja przygotowana była w ramach projektu „ŁOMŻA – MIASTO, W KTÓRYM ŻYJĘ I PRACUJĘ”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Opiekunami z ramienia szkoły były Panie Edyta Trzaska, Ewa Bogulas i Katarzyna Więsak.

Czytaj więcej: Uczniowie Technikum Żywienia w przedszkolu

Czytaj więcej: Wigilia Miejska w ŁomżyW dniu 18.12.2022. na Starówce Łomżyńskiej odbyła się, (po przerwie pandemicznej) kolejna edycja Wigilii Miejskiej.
Uczniowie naszej szkoły z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z opiekunami brali udział w przygotowaniu i wydawaniu potraw mieszkańcom Łomży. Pierogi z kapustą i grzybami oraz barszczyk z uszkami cieszyły się dużym powodzeniem. Chociaż wokół śnieg i mróz frekwencja dopisała.
Jest to bardzo potrzebna akcja dla mieszkańców Łomży, którzy dzięki niej mogą spróbować potraw wigilijnych i poczuć magię świąt. Uczestnicząc w niej pomagamy ludziom i jednocześnie promujemy naszą szkołę w środowisku lokalnym.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy.
Składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2023.

Czytaj więcej: Wigilia Miejska w Łomży

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: