Czytaj więcej: Leśna przygoda klas policyjnych
Uczniowie klas policyjnych uczestniczyli w piątek 22 października w zajęciach terenowych, które zostały zorganizowane we współpracy z Husaria Military, Jednostką Strzelecką 1012 i funkcjonariuszami z Wydziału Prewencji KMP w Łomży. Uczniowie ćwiczyli techniki poruszania się w terenie z atrapami broni, strzelanie z łuku i wiatrówki, oraz szukanie przedmiotów z wykrywaczem metalu. Można było przetestować zestaw survivalowy do przetrwania w trudnych warunkach oraz zapoznać się z wyposażeniem radiowozu policyjnego. Był też trening kondycyjny i wspólne ognisko. Zajęcia terenowe były też okazją do integracji zespołów klasowych.
Opiekę nad uczniami podczas wyjścia sprawowali wychowawcy: p. Anna Ulińska, p. Beata Kamińska, p. Mariusz Chojnowski i p. Kamil Galanek.

Czytaj więcej: Leśna przygoda klas policyjnych

Czytaj więcej: Zostań Honorowym Dawcą Krwi
20 października 2021 r. w naszej szkole zorganizowano kolejną akcję zbiórki krwi pn. Zostań Honorowym Dawcą Krwi. Tym razem grupa maturzystów z klas 4 AH, 4 TB oraz 3 AD/PP naszego Zespołu oddała krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenowy Oddział w Łomży. Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w szkolnych akcjach krwiodawstwa oraz zaangażowanie w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Zachęcamy jednocześnie wszystkich pełnoletnich uczniów do dzielenia się najcenniejszym darem, którego nie można kupić, ani wyprodukować.

Bogusława Romanowska   
Opiekun Szkolnego Koła PCK

Czytaj więcej: Zostań Honorowym Dawcą Krwi

Czytaj więcej: Porozumienie o współpracy z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy
W dniu 19.10.2021r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie rekrutacji, współorganizacji kształcenia, przygotowania zawodowego, działalności wychowawczej oraz udziału w procesie doradztwa zawodowego i doskonalenie uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia ZSTiO Nr 4 w Łomży.
Porozumienie podpisali:
Pani Beata Jolanta Matyskiel – Wojewódzki Komendant PWK OHP w Białymstoku
Pan Artur Ciborowski – Dyrektor ZSTiO Nr 4 w Łomży

Czytaj więcej: Porozumienie o współpracy z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy

Czytaj więcej: Dzień Edukacji NarodowejUroczyste spotkanie na sali gimnastycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej otworzyła wicedyrektor p. Maria Gawryś, podkreślając znaczenie wychowania i nauki. Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem p. Anny Ulińskiej przygotowali okolicznościowe dekoracje i zaprezentowali program artystyczny dedykowany nauczycielom i pracownikom szkoły. Młodzież dziękowała za trud włożony w pracę pedagogiczną, za okazywane serce i wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy, a także starania, aby mogła uczyć się w czystej, bezpiecznej i zadbanej szkole.
Prezydium Rady Rodziców w składzie: p. Elżbieta Sielawa, p. Iwona Zawalich oraz p. Elżbieta Olszewska skierowały słowa uznania i podziękowania dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz złożyły na ręce dyrekcji symboliczne wiązanki kwiatów. Dyrektor szkoły p. Artur Ciborowski wręczył nauczycielom i pracownikom szkoły nagrody, które są corocznie przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej

Czytaj więcej: Ślubowanie klas pierwszych
Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły 13 października 2021r. podczas uroczystości, którą poprowadziła pani wicedyrektor Maria Gawryś. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, uroczystość została podzielona na dwie tury i odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Młodzież wysłuchała okolicznościowych przemówień. W imieniu Samorządu Uczniowskiego pierwszoklasistów zgromadzonych na sali gimnastycznej powitały Oliwia Gawrych i Aniela Maliszewska. W imieniu wychowawców głos zabrała p. Anna Ulińska, zaś w imieniu Prezydium Rady Rodziców przemówiła p. Iwona Zawalich. Ślubowanie na sztandar szkoły przyjął od uczniów klas pierwszych dyrektor szkoły p. Artur Ciborowski.

Czytaj więcej: Ślubowanie klas pierwszych

Czytaj więcej: Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Łomży
Szkolna Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Łomży w dn. 04.10.2021r. Wyniki wstępne (zostaną one potwierdzone przez Urząd Miasta):
      1. Wiktor Jórzak kl. 3 APp -167 głosów
      2. Natalia Grzymała kl. 2 TŻ -111 głosów
      3. Laura Buczkowska kl 2 PP - 35 głosów
Oznacza to, że po przyjęciu protokołu z okręgu nr 4 (ZSTiO nr 4) i zatwierdzeniu go przez Urząd Miasta radnymi z naszego okręgu zostaną Wiktor Jórzak oraz Natalia Grzymała.
Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny i opiniodawczy dla organów samorządu Miasta Łomży w sprawach dotyczących młodzieży i nie jest związana z żadną partią polityczną.
Gratulujemy zwycięzcom rywalizacji i czekamy na oficjalne potwierdzenie wyników.

Czytaj więcej: Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Łomży

Czytaj więcej: Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w GoniądzuW dniu 30.09.2021r. grupa młodzieży z klas 3PP, 1PP i 2AP pod opieką nauczycieli: p. Bogusławy Romanowskiej, p. Elżbiety Wiśniewskiej, p. Beaty Kamińskiej-Szmitko oraz p. Waldemara Cwaliny i p. Kamila Galanka uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Unii Europejskiej w Goniądzu oraz Tykocina. Wyjazd ten realizował cele profilaktyki uniwersalnej oraz umożliwiał uczniom poznanie dziedzictwa kulturowego Polski na przykładzie Wielkiej Synagogi w Tykocinie - jednej z najsłynniejszych atrakcji turystycznych wielokulturowego Podlasia.
Niezwykle wartościowym i emocjonalnym przeżyciem dla uczestników okazała się wizyta w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Unii Europejskiej w Goniądzu, odbywająca się w ramach prewencji niepożądanych zachowań młodzieży. Poprzedziło ją obejrzenie przez uczniów na zajęciach wychowawczych lub psychopedagogicznych reportażu z MOW „Rinke za zamkniętymi drzwiami”.

Czytaj więcej: Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu

Czytaj więcej: Wyjazd integracyjny klasy 1AP/PP
 
W ubiegłym tygodniu klasa 1ap/pp spędziła słoneczny wrześniowy dzień na wyjeździe integracyjnym w miejscowości Rybaki. Wśród atrakcji znalazły się wspinaczka w parku linowym, nauka strzelania z łuku, paintball oraz wspólne ognisko. Opiekę nad uczniami sprawowała wychowawczyni p. Anna Ulińska oraz nauczyciel wychowania fizycznego p. Beata Kamińska- Szmitko.

Czytaj więcej: Wyjazd integracyjny klasy 1AP/PP

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: