Czytaj więcej: Święto NiepodległościDnia 10 listopada 2021 roku w ZSTiO Nr 4 w Łomży odbyła się uroczysta akademia z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Motto inscenizacji „Niepodległa, Niepokorna” eksponowało wyjątkowość Polaków jako narodu kochającego wolność i buntującego się przeciw wszelkim formom zniewolenia.
Apel pod kierunkiem wychowawcy Jolanty Wilczewskiej (we współpracy z Panią Beatą Szymanowską) przygotowali uczniowie klasy 2BP/2PP. W montażu słowno – muzycznym wystąpiły: Laura Buczkowska, Emilia Choińska, Gabriela Gosk, Anna Makowska, Nikola Makowska, Aleksandra Mroczkowska, Wiktoria Sielawa, Aleksandra Stachelek, Amelia Szewczyk. Scenografię uroczystości przygotowały: Katarzyna Kłopotowska, Andżela Shabaeva, Paula Tyro.

Czytaj więcej: Święto Niepodległości

Czytaj więcej: Posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Łomży
 
W dniu 08.11 w ratuszu łomżyńskim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Łomży, w którym wzięli udział (pod opieką p. W. Czupryńskiego) nasi uczniowie. Młodzi radni złożyli ślubowanie i odebrali dokumenty potwierdzające wybór do Rady. Naszymi radnymi są obecnie: Natalia Grzymała z kl. 2TŻ oraz Wiktor Jórzak z kl.3APp. Akty nominacji wręczył radnym Prezydent Łomży p. M. Chrzanowski.

Czytaj więcej: Posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Łomży

Czytaj więcej: Wizyty studyjne nauczycieli w podlaskich firmach w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju...
Dnia 26 października 2021r. odbyły się wizyty studyjne w podlaskich firmach zorganizowane przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy dla 10 nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Nauczyciele branży budowlanej odwiedzili Firmę Danwood S.A., nauczyciele branży żywieniowej odwiedzili Powszechną Spółdzielnię Spożywców Społem w Białymstoku, a nauczyciele branży hotelarskiej- Hotel Ibis Styles Białystok.

Czytaj więcej: Wizyty studyjne nauczycieli w podlaskich firmach w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju...

Czytaj więcej: Leśna przygoda klas policyjnych
Uczniowie klas policyjnych uczestniczyli w piątek 22 października w zajęciach terenowych, które zostały zorganizowane we współpracy z Husaria Military, Jednostką Strzelecką 1012 i funkcjonariuszami z Wydziału Prewencji KMP w Łomży. Uczniowie ćwiczyli techniki poruszania się w terenie z atrapami broni, strzelanie z łuku i wiatrówki, oraz szukanie przedmiotów z wykrywaczem metalu. Można było przetestować zestaw survivalowy do przetrwania w trudnych warunkach oraz zapoznać się z wyposażeniem radiowozu policyjnego. Był też trening kondycyjny i wspólne ognisko. Zajęcia terenowe były też okazją do integracji zespołów klasowych.
Opiekę nad uczniami podczas wyjścia sprawowali wychowawcy: p. Anna Ulińska, p. Beata Kamińska, p. Mariusz Chojnowski i p. Kamil Galanek.

Czytaj więcej: Leśna przygoda klas policyjnych

Czytaj więcej: Zostań Honorowym Dawcą Krwi
20 października 2021 r. w naszej szkole zorganizowano kolejną akcję zbiórki krwi pn. Zostań Honorowym Dawcą Krwi. Tym razem grupa maturzystów z klas 4 AH, 4 TB oraz 3 AD/PP naszego Zespołu oddała krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenowy Oddział w Łomży. Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w szkolnych akcjach krwiodawstwa oraz zaangażowanie w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Zachęcamy jednocześnie wszystkich pełnoletnich uczniów do dzielenia się najcenniejszym darem, którego nie można kupić, ani wyprodukować.

Bogusława Romanowska   
Opiekun Szkolnego Koła PCK

Czytaj więcej: Zostań Honorowym Dawcą Krwi

Czytaj więcej: Porozumienie o współpracy z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy
W dniu 19.10.2021r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie rekrutacji, współorganizacji kształcenia, przygotowania zawodowego, działalności wychowawczej oraz udziału w procesie doradztwa zawodowego i doskonalenie uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia ZSTiO Nr 4 w Łomży.
Porozumienie podpisali:
Pani Beata Jolanta Matyskiel – Wojewódzki Komendant PWK OHP w Białymstoku
Pan Artur Ciborowski – Dyrektor ZSTiO Nr 4 w Łomży

Czytaj więcej: Porozumienie o współpracy z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy

Czytaj więcej: Dzień Edukacji NarodowejUroczyste spotkanie na sali gimnastycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej otworzyła wicedyrektor p. Maria Gawryś, podkreślając znaczenie wychowania i nauki. Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem p. Anny Ulińskiej przygotowali okolicznościowe dekoracje i zaprezentowali program artystyczny dedykowany nauczycielom i pracownikom szkoły. Młodzież dziękowała za trud włożony w pracę pedagogiczną, za okazywane serce i wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy, a także starania, aby mogła uczyć się w czystej, bezpiecznej i zadbanej szkole.
Prezydium Rady Rodziców w składzie: p. Elżbieta Sielawa, p. Iwona Zawalich oraz p. Elżbieta Olszewska skierowały słowa uznania i podziękowania dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz złożyły na ręce dyrekcji symboliczne wiązanki kwiatów. Dyrektor szkoły p. Artur Ciborowski wręczył nauczycielom i pracownikom szkoły nagrody, które są corocznie przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej

Czytaj więcej: Ślubowanie klas pierwszych
Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły 13 października 2021r. podczas uroczystości, którą poprowadziła pani wicedyrektor Maria Gawryś. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, uroczystość została podzielona na dwie tury i odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Młodzież wysłuchała okolicznościowych przemówień. W imieniu Samorządu Uczniowskiego pierwszoklasistów zgromadzonych na sali gimnastycznej powitały Oliwia Gawrych i Aniela Maliszewska. W imieniu wychowawców głos zabrała p. Anna Ulińska, zaś w imieniu Prezydium Rady Rodziców przemówiła p. Iwona Zawalich. Ślubowanie na sztandar szkoły przyjął od uczniów klas pierwszych dyrektor szkoły p. Artur Ciborowski.

Czytaj więcej: Ślubowanie klas pierwszych

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: